KATEGORIJE

Održana radionica o priznavanju kvalifikacija

14.09.2021. / vijesti / o sveučilištu

U petak, 10. rujna 2021. na Filozofskom fakultetu na Kampusu Sveučilišta u Rijeci održana je radionica o temi unaprjeđenja pravnog okvira za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Prorektorica za studije, studente i osiguravanje kvalitete prof. dr. sc. Marta Žuvić ugostila je kolege iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, koji u sklopu svojeg projekta EPER (Effective partnership for enhanced recognition) organiziraju radionice na hrvatskim sveučilištima.

Sudjelovali su predstavnici Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija, Povjerenstva za priznavanje i vrednovanje prethodnog učenja, voditelji studija na engleskom jeziku na Sveučilištu u Rijeci, administrativno osoblje uključeno u postupke priznavanja te kolege sa Sveučilišta u Puli.

Raspravljalo se se o nacrtu novoga zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija i načina kako unaprijediti pravni okvir za priznavanje i kvalitetu postupaka akademskoga priznavanja s naglaskom na automatsko priznavanje te na vrednovanje prethodnoga učenja za azilante koji ne mogu dokazati vlastitu kvalifikaciju.

Skip to content
Virtualna sova UNIRI