KATEGORIJE

Održana zajednička sjednica Senata i Savjeta Sveučilišta

12.07.2022. / vijesti / o sveučilištu

U utorak, 12. srpnja 2022. je na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci održana 4. zajednička tematska sjednica Senata i Savjeta Sveučilišta o temi ”Stanje i perspektive razvoja znanosti na Sveučilištu u Rijeci”.

Uz članove Senata i Savjeta Sveučilišta, na sjednici su sudjelovali predsjednik Savjeta za znanost prof. dr. sc. Alan Šustić i predstojnik Doktorske škole prof. dr. sc. Igor Prpić.

Nakon pozdravnih riječi rektorice prof. dr. sc. Snježane Prijić Samaržije i predsjednika Savjeta Mladena Pejkovića, uvod u temu sjednice dala je rektorica te perspektive razvoja znanosti stavila u kontekst politika na razini Europske unije, kao i članstva Sveučilišta u YUFE i YERUN europskim mrežama, ali i društveni te kontekst nove nacionalne regulative i povezanog sustava financiranja.

Detaljnu analizu veličine i kvalitete znanstvene produkcije na Sveučilištu, u usporedbi sa stanjem na sveučilištima u RH, u široj regiji te u odnosu na druga YUFE sveučilišta, dao je prorektor za znanost i umjetnost prof. dr. sc. Gordan Jelenić, koji je analizirao i podatke vezane uz doktorske studije.

Analizu uspješnosti apliciranja na kompetitivne nacionalne i europske projekte prezentirala je rukovoditeljica Sveučilišnog centra za istraživanje i inovacije Sveučilišta Nataša Jakominić Marot.

Kao prilog prikazu novijih tendencija na polju razvoja znanosti, prorektor za strateške projekte prof. dr. sc. Saša Zelenika prezentirao je reformu sustava vrednovanja znanstvene djelatnosti, koja će ubrzo biti implementirana na razini EU-a, dok je kontekst i pokazatelje Sveučilišta na polju otvorene znanosti predstavila ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka Lea Lazzarich.

U sadržajnoj raspravi koja je uslijedila, članovi Senata i Savjeta snažno su podržali orijentaciju Sveučilišta na povećanje kvalitativnih kriterija za evaluaciju znanstvene djelatnosti, na nove modele financiranja znanstvene djelatnosti i na daljnje jačanje administrativne podrške prijavi kompetitivnih projekata. Zaključci vezani uz te teme bit će usvojeni na sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci u rujnu ove godine.

Skip to content