KATEGORIJE

Osnovano Vijeće za rodnu ravnopravnost Sveučilišta u Rijeci

21.07.2021. / vijesti / diversity

Na 57. sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci osnovano je Vijeće za rodnu ravnopravnost Sveučilišta u Rijeci. Vijeće je osnovano u sklopu provedbe Plana rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci 2021. – 2025. kao sveučilišno reprezentacijsko tijelo kojemu je svrha institucijsko praćenje i doprinos rodnoj ravnopravnosti na Sveučilištu u Rijeci i široj zajednici.

Usvojena je i preporuka o unaprjeđenju rodne ravnoteže pri imenovanjima kojom će Sveučilište i njegove sastavnice u skladu s načelima pravednosti i jednakosti te raznolikosti i uključivosti voditi računa o uvažavanju rodne ravnoteže u predlagačkim praksama i pri imenovanjima u upravljačka tijela, projektne timove, različita povjerenstva i druga radna tijela te na taj način osiguravati bogatstvo i raznolikost perspektiva, talenata i vještina.
Usvojena je i odluka o prikupljanju, evidentiranju i obradi podataka razlučenih po spolu kojom će Sveučilište u Rijeci i njegove sastavnice pristupiti unaprjeđenju prikupljanja, evidencije i obrade statističkih podataka i drugih informacija na način da, kada je god to moguće, podatke prikupljaju, evidentiraju i obrađuju po spolu.
Uvažavajući postojeće preporuke i važeće propise o uporabi rodno osjetljivog jezika i rodno neutralnih jezičnih oblika, Senat je podržao uporabu rodno nediskriminirajućeg i uključivog jezika u svim pisanim dokumentima te pisanoj i usmenoj komunikaciji na Sveučilištu u Rijeci.

Skip to content