Otvorena javna rasprava o načinu izbora rektora

Na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci s 35. sjednice, održane 19. studenog 2019. tekst Prijedloga Oduke o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta u Rijeci stavlja se na javnu raspravu koja je otvorena zaključno do 20. prosinca 2019. godine