Otvoreni Erasmus natječaji za 2020.

Sveučilište u Rijeci 2. ožujka 2020. raspisuje Erasmus natječaje za mobilnost studenata u svrhu studiranja te za mobilnost osoblja u svrhu održavanja nastave i stručnog usavršavanja na inozemnim partnerskim ustanovama u akademskoj godini 2020./2021. Erasmus omogućava studentima da dio studijskih obaveza na bilo kojoj razini studija umjesto na matičnoj ustanovi izvrše na ustanovi u inozemstvu s kojom Sveučilište u Rijeci ima potpisan Erasmus ugovor o suradnji za akademsku godinu 2020./2021. (popis partnerskih visokoškolskih ustanova objavljen je uz tekst Natječaja).

Najkraće trajanje studentske mobilnosti je 3 mjeseca, a najdulje 12 mjeseci. Mobilnost se može ostvariti u zemljama Europske Unije, Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu, Srbiji, Makedoniji ili Turskoj te mora biti ostvarena u razdoblju od 1. lipnja 2020. do 30. rujna 2021. Student može dobiti Erasmus financijsku potporu za mobilnosti u ukupnom trajanju od 12 mjeseci za svaku razinu studija: preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku, neovisno o broju i vrsti mobilnosti (studijski boravak ili stručna praksa). Prethodno sudjelovanje u Programu za cjeloživotno učenje (potprogram Erasmus) i Erasmus Mundusu također se računa unutar maksimalnih 12 mjeseci mobilnosti na svakoj razini studija.

Sukladno preporuci Agencije za mobilnost i programe EU, studenti mogu dobiti dodatnu financijsku potporu od 200 EUR mjesečno ako pripadaju nekoj od ranjivih skupina studenata, ukoliko u okviru natječaja zatraže dodatnu potporu te prilože dokaznu dokumentaciju. Dodatnu potporu mogu tražiti studenti slabijeg socioekonomsko statusa, izbjeglice i tražitelji azila, studenti čiji roditelji imaju nižu razinu obrazovanja, studentice u tehničkom, studenti u humanističkom području, stariji studenti, studenti s djecom, studenti koji rade uz studij, studenti koji studiraju u mjestu izvan mjesta prebivališta, studenti djeca hrvatskih branitelja, studenti pripadnici romske manjine, studenti iz alternativne skrbi te studenti beskućnici i oni koji se nalaze u riziku od beskućništva.

U okviru Erasmus natječaja za mobilnost osoblja, Sveučilište u Rijeci će dodijeliti financijsku potporu za održavanje nastave odnosno stručno usavršavanje na inozemnim visokoškolskim ustanovama / poduzećima / organizacijama u zemljama Europske Unije, Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu, Srbiji, Turskoj ili Makedoniji u akademskoj godini 2020./2021. u razdoblju od 1. lipnja 2020. do 30. rujna 2021. Nastavno i nenastavno osoblje može se prijaviti za mobilnost u svrhu: – održavanja nastave/podučavanja (za nastavno osoblje); – stručnog usavršavanja/osposobljavanja (za nastavno i nenastavno osoblje); – kombinaciju održavanja nastave/podučavanja i stručnog usavršavanja/osposobljavanja (za nastavno osoblje).

Nadalje, od 3. veljače 2020. raspisan je i Erasmus Natječaj za mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse u akademskoj godini 2020./2021. Studentska mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse traje najkraće 2 mjeseca, a najdulje 12 mjeseci. Mobilnost se može ostvariti u zemljama Europske Unije, Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu, Srbiji, Makedoniji ili Turskoj te mora biti ostvarena u razdoblju od 1. lipnja 2020. do 30. rujna 2021. Stručnu praksu moguće je obaviti u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koje imaju status pravne osobe.

Rok za prijavu studenata je 3. travnja 2020. Detaljne informacije o Erasmus programu, tekstovi natječaja i prijavni obrasci objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta https://uniri.hr/o-sveucilistu/medunarodna-suradnja-i-erasmus/o-medunarodnoj-suradnji/. Djelatnice Ureda za mobilnost/Erasmus tijekom veljače i ožujka održavaju informativne dane (prezentacije te info štandove) o otvorenim Erasmus natječajima na sastavnicama Sveučilišta, a glavna prezentacija natječaja bit će održana na Građevinskom fakultetu 3. ožujka 2020. u 12 sati u dvorani 003.

Informacije o prezentacijama i info štandovima objavljuju se na mrežnim stranicama i na oglasnim pločama sastavnica.