KATEGORIJE

Program cjeloživotnog učenja ”Mladi u suvremenom društvu”

19.02.2021. / vijesti / cjeloživotni programi

Započeo je program cjeloživotnog učenja “Mladi u suvremenom društvu”, koji Sveučilište u Rijeci i Filozofski fakultet provode u partnerstvu s Institutom za društvena istraživanja i Sveučilištem u Ljubljani. Program broji 30 polaznika iz 6 europskih zemalja, koji će tijekom narednih 10 mjeseci pohađati (online i onsite) nastavu s fokusom na 3 tematske cjeline: Istraživanje mladih i s mladima, Rad s mladima te Mladi i razvoj zajednice, a kako bi im recentne znanstvenoistraživačke spoznaje omogućile bolje razumijevanje položaja mladih u suvremenom svijetu. 

Program cjeloživotnog obrazovanja ”Mladi u suvremenom društvu” pilot je program studija o mladima. Na brojnim sveučilištima u državama Europske unije i šire područje studija o mladima (youth studies) spada u grupu društvenih znanosti te se programi koji obrazuju stručnjake u radu s mladima izvode na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim razinama (sveučilišni i specijalistički programi). Dinamičnost i kompleksnost suvremenog društva nalaže sustavan i koherentan pristup u identifikaciji, analizi i evaluaciji ukupnog socijalnog konteksta u kojem egzistiraju različite društvene skupine s ciljem razvijanja responzivnih, adekvatnih i kvalitetnih javnih politika usmjerenih na učinkovito rješavanje njihovih problema. Mladi, kao zasebna društvena skupina, nisu izuzetak, a u brojnim normativnim i drugim aktima na nacionalnim, međunarodnim i globalnim razinama prepoznata je njihova specifičnost, kao i važnost kvalitetnog obrazovanja stručnjaka koji će raditi za i s mladima.

Više o programu.

Skip to content