KATEGORIJE

Plan rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci

21.07.2021. / vijesti / SPEAR

U okviru projekta SPEAR – Podrška i provedba planova za rodnu ravnopravnost u akademskoj zajednici i istraživanjima Sveučilište u Rijeci prvo je u Hrvatskoj usvojilo institucijski Plan rodne ravnopravnosti.

Plan predstavlja strateško-akcijski dokument Sveučilišta i njegovih sastavnica koji osigurava mehanizme za postizanje institucijske kulture rodne ravnopravnosti i različitosti, integraciju rodne perspektive u studijske programe i transfer znanja o rodnoj ravnopravnosti u zajednicu, za unaprjeđenje kvalitete života i rada na Sveučilištu, ali i za osnaživanje rodne ravnopravnosti u razvoju karijera – u znanstvenom i umjetničkom istraživanju.

Planom rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci 2021. – 2025. riječko sveučilište želi se profilirati kao mjesto jednakih mogućnosti, mjesto koje uvažava različitost i uključivost te koje je sigurno i s nultom stopom tolerancije prema diskriminaciji, uznemiravanju i svim oblicima neravnopravnosti.

Skip to content
Virtualna sova UNIRI