KATEGORIJE

Poruka rektorice za Dan žena

05.03.2021. / vijesti / SPEAR

Poštovane i drage žene Sveučilišta u Rijeci, drage kolegice, upućujem vam u svoje ime i u ime uprave Sveučilišta iskrene čestitke u povodu Međunarodnog dana žena! Na ovaj dan kojim obilježavamo borbu žena za ravnopravnost, želimo vam izraziti zahvalnost na vašim doprinosima znanosti, nastavi, cjelokupnom razvoju Sveučilišta. Ovo je dan kada posebnu pažnju posvećujemo vašim postignućima, vašim borbama i sitnim pobjedama na koje trebate biti ponosne.

Statistike Europske unije, primjerice o tome da je čak 33% žena doživjelo neki od oblika nasilja, upozoravaju nas da u svakodnevnom radu i životu ima još mnogo prostora za ozbiljne intervencije u društvene predrasude i zaštitu ljudskih prava i dostojanstva. Prema Indeksu rodne ravnopravnosti, kojeg izrađuje Europski institut za rodnu ravnopravnost, Hrvatska je na dvadesetom mjestu od 28 država članica, sa 57.9 bodova, dok je EU prosjek 67.9. Najveći izazov je pitanje moći i značajna podzastupljenost žena na pozicijama donositelja odluka.     

S ponosom mogu naglasiti da danas u Senatu, najvišem upravljačkom tijelu Sveučilišta u Rijeci od 24 članova koje biraju sastavnice Sveučilišta, 14 su žene. Od ukupno oko 17.000 studenata na Sveučilištu u Rijeci više od 55% čine žene. I u drugim tijelima na Sveučilištu u Rijeci donositelji odluka su na ravnopravan način žene i muškarci. Na Sveučilištu istinski vjerujemo da se kvalitetne odluke donose samo poštujući načelo različitosti perspektiva pa i onih žena i muškaraca. Kao i žene, i muškarci osjećaju pritisak rodnih stereotipa. Briga za rodnu ravnopravnost uključuje i svijest da tradicionalne spolne uloge ograničavaju i muškarce, ali i činjenicu da su muškarci podzastupljeni u nekim znanstvenim područjima na našem Sveučilištu.  Sveučilište sudjeluje u projektu SPEAR cilj kojega je donijeti i implementirati planove rodne ravnopravnosti na sveučilištima. U partnerstvu sa sveučilištima u Švedskoj, Danskoj, Njemačkoj, Portugalu, Litvi i Bugarskoj – Sveučilište u Rijeci promišlja iskorake u osiguranju ravnoteže između poslovnih i obiteljskih obveza, razvijanju organizacijske klime koja se otvoreno suočava s eksplicitnim i  implicitnim predrasudama i koja integrira pitanje rodne ravnopravnosti u istraživanja i edukativne aktivnosti.     

Želimo, međutim, poslati i jasnu poruku da samo jednak tretman nije uvijek rješenje, jer jednak tretman nejednakih generira nejednakost. Na Sveučilištu u Rijeci vidimo još prostora za osnaživanje žena, edukaciju o borbi protiv nasilja nad ženama, o autentičnoj rodnoj ravnopravnosti i spolnom odgoju u školama, o jednakim pravima i obvezama za oba roditelja ili o potrebi uvažavanja rodnih uloga žena prilikom postupaka zapošljavanja i napredovanja. Naša uloga nadilazi brigu za ljude Sveučilišta; trebamo izaći izvan naših zidova i u suradnji s civilnim društvom i partnerskim institucijama osnažiti naš institucijski angažman u društvu u pitanjima rodne ravnopravnosti.  

Rijeka je desetljećima pa i stoljećima poznata kao napredan grad u koji su dolazili različiti profili ljudi iz raznih krajeva svijeta i u kojem su se osjećali dobrodošlima te ostavljali svoj trag različitosti. Sa Sveučilišta u Rijeci, koje djeluje u takvome gradu, a pod sloganom ”Otvoreno Sveučilište za otvoreni svijet” šaljemo jasnu poruku o tome da činimo i činit ćemo sve da naše Sveučilište bude sigurno mjesto, slobodno od svakog oblika rodne neravnopravnosti i uznemiravanja. 

Ovim putem, drage žene, poručujem vam da ne odustajete od svojih snova, ciljeva i ambicija te da će Sveučilište učiniti sve što može kako bi vas ohrabrilo i podržalo na vašem karijernom putu.  Budite primjer odličnosti i odlučnosti, budite hrabre, jake i ponosne, budite svoje!

Želim vam dobro zdravlje, puno uspjeha na studiju, u poslu i u obiteljskom životu.

Semper magis!

rektorica

prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI