Posjet rektora Sveučilišta u Kragujevcu

Rektor Sveučilišta u Kragujevcu prof. dr. sc. Nenad Filipović posjetio je Rektorat Sveučilišta u Rijeci u četvrtak, 11. travnja 2019. Na Rektorat je stigao u pratnji prof. dr. sc. Zlatana Cara s Katedre za elektroniku, robotiku i automatiku Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a ondje su ga u ime rektorice Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježane Prijić-Samaržije dočekale i ugostile prorektorica za informatizaciju i organizaciju prof. dr. sc. Senka Maćešić, prorektorica za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete izv. prof. dr. sc. Marta Žuvić te Iva Tijan, voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju.

Prorektorice Maćešić i Žuvić ukratko su predstavile rad i aktivnosti Sveučilišta u Rijeci, dok je rektor Filipović predstavio Sveučilište u Kragujevcu i dosadašnje aktivnosti u Hrvatskoj.

Kao jednu od najsnažnijih poveznica između Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta u Kragujevcu prof. dr. sc. Car istaknuo je provedbu bilateralnog projekta ”Računalne simulacije krvožilnih bolesti uporabom računalstva visokih performanci” u suradnji s Fakultetom inženjerskih nauka Sveučilišta u Kragujevcu, pri čemu je nositelj projekta Centar za napredno računanje i modeliranje Sveučilišta u Rijeci. 

Na sastanku je bilo riječi o dosadašnjoj, ali i budućoj suradnji dvaju sveučilišta. Realizacija buduće suradnje i potencijalnih zajedničkih aktivnosti olakšana je potpisivanjem Akademskog međuinstitucionalnog sporazuma o suradnji koji su u Mostaru u veljači 2019. potpisali rektorica Prijić-Samaržija i rektor Filipović kao članovi Rektorskog foruma jugoistočne Europe i zapadnog Balkana koji okuplja 24 sveučilišta s ovog prostora.

Na kraju ovog nastupnog posjeta rektor Filipović upisao se u Knjigu gostiju.