KATEGORIJE

Potpisan Sporazum s Institutom za poljoprivredu i turizam

26.10.2022. / vijesti / gospodarstvo

Ravnatelj instituta za poljoprivredu i turizam Poreč dr. sc. Dean Ban i rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija potpisali su u utorak, 25. listopada 2022. na sveučilišnom Kampusu Sporazum o suradnji na istraživačkim, razvojnim i obrazovnim projektima. Sporazumom se definiraju načela dugoročne suradnje između Sveučilišta i Instituta na zajedničkim projektima istraživanja, razvoja i obrazovanja iz područja djelatnosti Sveučilišta i Instituta. Sporazum je okvirnog karaktera, a suradnja unutar svakog područja od zajedničkog interesa provodit će se u okviru pojedinačnih projekata.

Sveučilište i Institut iskazuju interes surađivati na svim područjima od zajedničkog interesa, a posebno kroz: zajedničko prijavljivanje znanstveno-istraživačkih projekata na međunarodne i domaće izvore financiranja; zajednički nastup prema gospodarstvu i javnoj upravi vezano za istraživanja, stručni rad te obrazovanje; planiranje i provođenje znanstvenoistraživačkog rada; korištenje opreme Sveučilišta i Instituta u svrhu realizacije istraživačkog i nastavnog rada; donošenje prijedloga za osuvremenjivanje nastavnih programa i istraživačkih laboratorija; organiziranje i održavanje znanstvenih i stručnih skupova te gostujućih i pozvanih predavanja od zajedničkog interesa; izbor tema seminarskih, završnih i diplomskih radova u svrhu stručne orijentacije studenata; dogovorno definiranje tema završnih i diplomskih radova, organiziranje i provođenje stručne prakse studenata te stručnih posjeta objektima Sveučilišta i Instituta; zajedničko organiziranje, održavanje i provođenje cjeloživotnog obrazovanja i obrazovanja odraslih koji su od zajedničkog interesa za Sveučilište i Institut; provođenje svih oblika znanstvenog i stručnog usavršavanja koje je od interesa za Sveučilište i Institut.

Za koordinaciju i razvoj dugoročne suradnje u ime Sveučilišta zadužen je prorektor za strateške projekte prof. dr. sc. Saša Zelenika, a u ime Instituta pomoćnik ravnatelja za znanost dr. sc. Igor Lukić.

Potpisivanje Sporazuma bila je prigoda i za posjet djelatnika Instituta Kampusu Sveučilišta u Rijeci, kao i za radni sastanak, kome su prisustvovali predstavnici uprava obijeu institucija, kao i predstavnici triju sveučilišnih sastavnica: Fakultata za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Fakulteta zdravstvenih studija i Odjela za biotehnologiju, prepoznatih za suradnju s Institutom.

Suradnja Instituta u Poreču i nekih naših sastavnica već postoji, a ovim ćemo joj sporazumom dati formalni okvir, učvrstiti ju i proširiti te razvijati partnerski i prijateljski odnos, rekla je rektorica Prijić Samaržija.

Nadamo se da će suradnja naše dvije ustanove uroditi zajedničkim prijavama projekata, a potencijal vidimo i u suradnji naših i sveučilišnih znanstvenika na istraživačkim projektima, objavama radova, suradnji u nastavu, posudbi opreme…, naglasio je ravnatelj Ban.

Skip to content