KATEGORIJE

Potpisani ugovori o financiranju u Vijećnici Grada Rijeke

08.03.2021. / vijesti / sveučilište i društvo

U Vijećnici Grada Rijeke danas, 8. ožujka 2021. održano je potpisivanje Ugovora o financiranju programa i projekata u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi, koje financira Grad Rijeka i to u ukupnom iznosu od preko 5 milijuna kuna. Među brojim programima, nalaze se i programi Sveučilišta u Rijeci u ukupnom iznosu od 100 tisuća kuna i to: 70 tisuća kuna za rad Sveučilišnog savjetovališnog centra te 30 tisuća kuna na program cjeloživotnog obrazovanja ”Sveučilište za 3. dob”. Tu se nalazi i Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci s ukupno 40 tisuća kuna za projekte: ”Biobanka TrnasMedRi 2020.” i ”Vježbanjem i pravilnom prehranom protiv dijabetesa i bolesti koštanog deficita”.

Ugovore su s riječkim gradonačelnikom mr. sc. Vojkom Obersnelom potpisali predstavnicima ustanova kojime se dodjeljuju novčana sredstva. Među predstavnicima ustanova sudjelovali su i rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija te dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci izv. prof. dr. sc. Goran Hauser.

Gradonačelnik Obersnel zahvalio je svim partnerima na dobroj suradnji i kvalitetnim projektima te naglasio: ”Radi se o projektima i programima koji u području zdravstva i socijalne skrbi djeluju dugi niz godina, a neki i više od 20 godina, što samo pokazuje njihovu važnost i uspješnost”.

Rektorica Prijić Samaržija zahvalila je Gradu i gradonačelniku na suradnji u ovim, za grad Rijeku i Sveučilište u Rijeci važnim projektima te istaknula: ”Sveučilište u Rijeci partner je Gradu Rijeci u provođenju programa društvenog djelovanja i socijalne osjetljivosti. Ponosni smo što smo u sklopu financiranja ovog projekta ponudili 2 tzv. nadstandarda. Još 2020. osnovali smo Sveučilišni savjetovališni centar i uveli sustavnu brigu na tome polju. I dalje smo jedino sveučilište u Hrvatskoj koje to ima sustavno riješeno.

Grad Rijeka već niz godina financira provedbu zdravstvenih i socijalnih projekata ili programa i to iznad standarda koji su određeni zakonskim propisima. Riječ je o projektima koje provode: Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, Dom za starije osobe ”Kantrida”, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Klinički bolnički centar Rijeka, Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sv. Ana – Caritasov dom za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja, Dom za odrasle osobe Turnić i Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mile Batinić, dr. med. te Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka.

Radi se o projektima koji su usmjereni na promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstvenu edukaciju; prevenciju ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja; prevenciju i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti; na socijalnu i psihosocijalnu zaštita građana; prevenciju i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti; socijalnu i psihosocijalnu zaštitu žena, djece, teško bolesnih i kronično bolesnih osoba, djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom te osoba starije životne dobi.

Detaljnije informacije o pojedinim projektima možete saznati na mrežnim stranicama Grada Rijeke.

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI