KATEGORIJE

EU potpore inovacijama i razvoju

08.01.2024. / vijesti / eu projekti

Otvoren je javni poziv Europskog fonda za regionalni razvoj pod nazivom „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“. Predmet poziva je poticanje strukturnih promjena u regionalnim gospodarstvima kroz razvoj novih proizvoda i usluga u nišama više dodane vrijednosti, odnosno omogućavanje diversifikacije poslovanja i razvoj novih proizvoda u okviru prioritetnih niša RLV-ova Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske te poticanje rješavanja ključnih društvenih izazova tih regija.

Bespovratna sredstva dostupna su u ukupnom iznosu od 100.000.000,00 EUR. Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mala, srednja ili velika poduzeća, imenovane nositeljem Strateškog partnerstva za inovacije (SPIN) konzorcija u Ugovoru o konzorciju, te imaju registrirano sjedište ili podružnicu u Panonskoj, Jadranskoj ili Sjevernoj Hrvatskoj.
Jedan ili više prijavitelja unutar SPIN konzorcija mogu biti i organizacije za istraživanje i širenje znanja (OIŠZ), odnosno sveučilišta, istraživački instituti, agencije za prijenos tehnologije, posrednici u inovaciji, fizičke osobe ili virtualni kolaborativni subjekti usmjereni na istraživanje.

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja te aktivnosti ulaganja u infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje (tehnološku infrastrukturu).

Prijave traju do 5.6.2024.

Više o ovom pozivu možete saznati na sljedećoj poveznici.

Skip to content