KATEGORIJE

YUFE istraživanje o institucijskim politikama te sustavima podrške i odlučivanja na području znanstvenoistraživačkog rada

05.10.2021. / vijesti / znanstvenici

Pozivaju se svi istraživači iz YUFE mreže da se priključe istraživanju koje će pomoći u identifikaciji najboljih praksi i potencijalnih prepreka u razmjeni znanja te istraživanju i inovacijama u zajednici.

Ovo će istraživanje također pokušati otkriti što motivira znanstvenike i istraživače da se aktivno uključe u aktivnosti razmjene znanja. U istraživanju može sudjelovati sve akademsko osoblje sa svih sveučilišta iz YUFE mreže, bez obzira na područje istraživanja, jer projektni tim želi uhvatiti raznolikost iskustava u razmjeni znanja.

Istraživanje će se provesti uz pomoć alata AMS (engl. Academic Motivations and Supports), online upitnika koji je razvila profesorica Suma Athreye s Poslovne škole Sveučilišta u Essexu kako bi zabilježila i bolje razumjela u kojoj mjeri znanstvenici i istraživači osjećaju podršku svoje institucije i kako vide prepreke za provođenje svih vrsta transfera znanja.

Tijekom sljedećih 10 mjeseci analizirat će se odgovori akademskog osoblja sa svih sveučilišta iz YUFE mreže, a na temelju rezultata oblikovat će se niz preporuka koje će predstaviti najbolje načine za poticaje i podršku u procesu razmjene znanja (uključujući istraživanja temeljena na angažmanu u zajednici). Bit će uključene i povratne informacije o potrebnim strukturama potpore i politikama za istraživanje i inovacije na svim sveučilištima koja su sudjelovala u istraživanju. Rezultati istraživanja bit će uključeni u izvješće koje će sažeti postojeće usluge i politike potpore istraživanju i inovacijama te prikazati sva tijela za donošenje odluka na sveučilištima u Mreži.

Istraživanje je dio projekta YUFERING koji se financira iz programa Obzor 2020 (Science with and for Society), a cilj mu je ispuniti YUFE-ovu viziju istraživanja i inovacija razvojem jedinstvenog pristupa koji se temelji na angažmanu u zajednici, a koji predstavlja mjerljiv i učinkovit model značajan za europsko sveučilište.

Za ispunjavanje upitnika potrebno je svega 20-ak minuta, a možete mu pristupiti putem poveznice.

Skip to content
Virtualna sova UNIRI