Poziv na prijavu za sudjelovanje na peer-learning TCA seminaru

Agencija za mobilnost i programe Europske unije objavila je poziv na prijavu za sudjelovanje na peer-learning seminaru pod nazivom Staff Training Mobility in Higher Education koji će se održati u Beču od 18. do 20. rujna 2019. u organizaciji austrijske Erasmus+ nacionalne agencije.

Svrha ovog seminara je prepoznati i podijeliti postojeće dobre prakse i pristupe na europskoj razini, a koji će sudionicima seminara dati nove ideje i inspiraciju za bolje iskorištavanje mobilnosti osoblja u svrhu osposobljavanja.

Glavni je cilj na koji način povezati mobilnosti nastavnika i administrativnog osoblja s razvojem ljudskih potencijala na visokim učilištima.

Radni jezik seminara je engleski, a rok za prijavu na seminar je 26. svibnja 2019. Prijaviti se možete putem prijavnog obrasca.

Seminar je namijenjen predstavnicima u području visokog obrazovanja, a ciljana skupina su zaposlenici visokih učilišta odgovorni za razvoj ljudskih potencijala zaposlenih (primjerice, prodekani, voditelji odjela koji upravljaju ljudskim potencijalima i sl.).

Detaljnije informacije o seminaru možete pronaći na mrežnim stranicama Agencije.