Otvoren natječaj programa Kreativna Europa

U sklopu programa Kreativna Europa objavljen je prvi poziv za potporu digitalnom povezivanju kultura i audiovizualnih sadržaja, namijenjen projektima na prijelazu između kulturnog i kreativnog sektora s naglaskom na inovativnim tehnologijama.

Ovaj poziv usmjeren je na projekte kojima se povezuju različiti kulturni i kreativni sektori (uključujući audiovizualni sektor), uz primjenu inovativnih tehnologija (uključujući virtualnu stvarnost) te projekte kojima se potiče primjena novih, originalnih i osebujnih oblika međusektorske suradnje i alata za lakši pristup, distribuciju, promidžbu i/ili unovčenje kulturnih sadržaja i kreativnosti, kao i kulturne baštine.

Rok za prijavu je 20. lipnja 2019. u 12:00 sati.

Pozivom će se ukupno dodijeliti 1,75 milijuna eura, a najmanji iznos koji se može zatražiti po projektu jest 150.000 eura.

Projektno partnerstvo se mora sastojati od najmanje triju pravnih subjekata iz triju različitih zemalja sudionica Programa Kreativna Europa, u kojem su zastupljena raznolika stručna znanja iz nekoliko kulturnih i kreativnih sektora, uključujući audiovizualni.

Prijavitelji mogu biti sljedeće institucije:

  • neprofitne organizacije (javne ili privatne)
  • javne uprave (državne, regionalne, lokalne)
  • međunarodne organizacije
  • sveučilišta
  • obrazovne ustanove
  • istraživački centri
  • poslovni subjekti koji ostvaruju dobit.

Cjeloviti javni poziv kao i upute za prijavu dostupni su na službenoj stranici Izvršne agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu.