KATEGORIJE

Poziv za dodjelu nagrada i priznanja za razvoj i promicanje rodne ravnopravnosti u 2023.

25.01.2024. / vijesti / diversity

Vijeće za rodnu ravnopravnost Sveučilišta u Rijeci raspisalo je Poziv za dodjelu nagrada i priznanja za razvoj i promicanje rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci za kalendarsku godinu 2023. 

Poseban naglasak Poziva za dodjelu nagrade i priznanja za razvoj i promicanje rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci na radovima je, inicijativama i djelovanjima kojima se promiče i/ili doprinosi poboljšanju rodne ravnopravnosti na Sveučilištu, sukladno kriterijima iz Pravilnika o dodjeli nagrada za razvoj i promicanje rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst od 8. siječnja 2024., KLASA: 030-01/24-01/02, URBROJ: 2170-137-01-24-1) (poveznica) kojeg je donio Senat Sveučilišta u Rijeci.  

Prijedlog za nagradu i priznanje i prateća dokumentacija dostavljaju se putem e-sustava prijave (poveznica), a rok za podnošenje prijedloga je 24. veljača 2024

Obvezna dokumentacija: 

  • Obrazac prijedloga za nagradu i priznanje s obrazloženjem doprinosa rodnoj ravnopravnosti (max 500 riječi, mogući audio, video, slikovni i/ili tekstualni privici) 
  • Životopis kandidata/kinje (Europass CV) – gdje je primjenjivo 
  • Izjava o istinitosti podataka 
  • Suglasnost kandidata/kinje za podnošenje prijedloga te korištenje i obradu osobnih podataka 

Tekst Poziva 

Obrasci natječajne dokumentacije dostupni su putem stranice Različitost i uključivost / Nagrade i priznanja za razvoj i promicanje rodne ravnopravnosti.

Skip to content