KATEGORIJE

Poziv za iskaz interesa: ERUA Savjetodavni odbor

22.04.2021. / vijesti / znanstvenici

ERUA (engl. European Reform University Alliance), koja je s radom počela 1. studenoga 2020. kao dio inicijative europskog sveučilišta u sklopu projekta Erasmus+, objavila je poziv za iskaz interesa za članove Savjetodavnog odbora. Odbor se sastoji od međunarodnih stručnjaka s dokazanom stručnošću u internacionalizaciji obrazovanja i istraživanja.

Savjetodavni odbor sastojat će se od međunarodnih stručnjaka (5-10) s dokazanom stručnošću u domenama povezanim s glavnim područjima interesa, a to su internacionalizacija obrazovanja i istraživanja, društvene znanosti i umjetnost, uključivost i interkulturalizam, poduzetništvo i interakcija između akademske zajednice i svijeta rada, osiguranje kvalitete itd.

Partneri na ovom trogodišnjem projektu su Sveučilište u Parizu 8 (Francuska), koje djeluje kao koordinator, Sveučilište u Konstanzu (Njemačka), Egejsko sveučilište (Grčka), Sveučilište Roskilde (Danska) i Novo bugarsko sveučilište (Bugarska).

Rok za iskaz interesa je 15. svibnja 2021. Detaljne informacije nalaze se u dokumentu.

Skip to content
Virtualna sova UNIRI