Poziv za odabir studenata asistenata studentima s invaliditetom

Ured za studente s invaliditetom Sveučilišnog savjetovališnog centra raspisao je poziv za odabir studenata-asistenata za potporu studentima s invaliditetom na Sveučilištu u Rijeci. Radi se o pružanju vršnjačke potpore studentima s invaliditetom na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci tijekom 2019./2020. akademske godine. Potpora studentima s invaliditetom može uključivati: potporu pri kretanju (dolazak/odlazak na fakultet ili terensku nastavu i kretanje po prostoru), rješavanje administrativnih procedura, nabava literature te pomoć u praćenju nastave, učenju ili ispitima, a sve u skladu s unaprijed definiranim potrebama studenata s invaliditetom. Odabrani studenti-asistenti proći će kratku edukaciju s ciljem pružanja informacija o načinima pružanja potpore, a njihov rad će biti honoriran putem studentskog ugovora.

POZIV UREDA ZA STUDENTE S INVALIDITETOM

PRIJAVA

Prijavu je potrebno ispuniti što prije kako bi se uspješno pripremili za novu akademsku godinu, a najkasnije do 22. rujna 2019. godine.

Za pitanja i dodatne informacije možete se obratiti putem e-adrese uredssi@uniri.hr ili na broj telefona 051 265 844.