KATEGORIJE

Poziv za vanjske stručnjake za ocjenjivanje projektnih prijedloga, akreditacija i izvješća u okviru programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti 2021. – 2027.

24.11.2023. / vijesti / eu projekti

Agencija za mobilnosti i programe EU objavila je Poziv za vanjske stručnjake za ocjenjivanje projektnih prijedloga, akreditacija i izvješća u okviru programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti 2021. – 2027. radi nadopune Registra vanjskih stručnjaka za ocjenjivanje projektnih prijedloga, akreditacija te privremenih i završnih izvješća korisnika u okviru navedenih program.

Vanjski stručnjaci mogu se prijaviti za najviše četiri od sedam niže navedenih područja ekspertize sukladno svojim interesima, kvalifikacijama i području rada:

  • Odgoj i opće obrazovanje – Erasmus+
  • Strukovno obrazovanje i osposobljavanje – Erasmus+
  • Visoko obrazovanje – Erasmus+
  • Obrazovanje odraslih – Erasmus+
  • Područje mladih – Erasmus+
  • Područje volontiranja, solidarnosti i mladih – Europske snage solidarnosti
  • Područje sporta – Erasmus+

Vanjski stručnjaci koji se već nalaze u Registru vanjskih stručnjaka Agencije ne moraju iznova slati prijavu.

Svi uvjeti natječaja (kriteriji za odabir, postupak prijave te odabira, kao i detalji o naknadi) dostupni su na poveznici.

Izvor: Agencija za mobilnost i programe EU

Skip to content