KATEGORIJE

Pravila o intelektualnom vlasništvu EIC-a ne smiju priječiti valorizaciju znanja

03.07.2023. / vijesti / inovacije

U zajedničkoj izjavi deset udruženja koja okupljaju stručnjake za prijenos znanja, istraživačke i tehnološke organizacije te sveučilišta (ASTP, AURORA, CESAER, Coimbra Group, EARTO, EUA, EU-LIFE, The Guild, IDEA League, YERUN), Mreža mladih europskih istraživačkih sveučilišta (YERUN) čiji je član i Sveučilište u Rijeci reagirala je na nedavnu izjavu odbora Europskog vijeća za inovacije (EIC) o pravilima intelektualnog vlasništva koja se primjenjuju na EIC Pathfinder i EIC Transition projekte.

Udruženje je pozdravilo napore Odbora EIC-a da sasluša zabrinutosti prvi put iznesene u prosincu 2022. i priznalo zajednički cilj poticanja revolucionarnih inovacija u Europi. To posebice uključuje blisku suradnju između istraživača i organizacija koje provode istraživanja kako bi se maksimalno iskoristili rezultati istraživanja.

Napomenuto je da i Europski parlament i Odbor EIC-a dijele mišljenje da se sadašnja pravila o intelektualnom vlasništvu, posebno odredbe koje se odnose na prava pristupa EIC-ovih izumitelja, moraju izmijeniti jer predstavljaju prepreke uspješnoj valorizaciji znanja.

U tu svrhu, zajedničkom izjavom, potpisnici su pozvali Europsku komisiju da provede sljedeće preporuke:

  • Definiciju EIC izumitelja treba razjasniti prema preporuci EIC odbora.
  • Prava pristupa treba dodijeliti EIC izumiteljima samo kada EIC korisnik ne namjerava iskoristiti rezultate ili im nije pružio dostatnu podršku za iskorištavanje rezultata,
  • EIC izumitelji trebaju ostvarivati svoja prava pristupa na temelju institucionalnih, regionalnih i nacionalnih pravila i postupaka o obradi i upravljanju intelektualnim vlasništvom.
  • Korisnici EIC-a koji su podržali iskorištavanje rezultata istraživanja trebali bi dobiti pravedne i razmjerne povrate.

Nadalje, potpisnici potvrđuju svoju predanost suradnji s Odborom EIC-a i Europskom komisijom kako bi podržali prenošenje ovih preporuka u budući radni program EIC-a i model ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Obzor Europa, uz puno poštivanje institucionalne autonomije istraživačkih organizacija.

Skip to content