KATEGORIJE

Pravo na subvencju – konačna lista

06.04.2021. / vijesti / studenti

Konačnu listu studentica i studenata koji su ostvarili pravo na subvenciju za zimski semestar ak. god. 2020./2021. možete preuzeti ovdje. Subvencije će biti isplaćene u tjednu od 19. do 23. travnja 2021. O poreznom tretmanu subvencije studenata za smještaj u studentskom domu možete pročitati ovdje.

Odluka Senata, ovdje.

Sveučilište u Rijeci u 2020./2021. akademskoj godini dodijelit će najviše 378 subvencija studentima slabijeg socioekonomskog statusa koje će se isplaćivati semestralno za razdoblje od 1. rujna 2020. do 15. srpnja 2021. godine u skladu s kriterijima za dodjelu subvencija koji su sastavni dio ovog poziva, a za što je u proračunu Sveučilište osiguralo 400.000,00 kn i time postalo jedino Sveučilište u Republici Hrvatskoj koje dodatno pored Ministarstva znanosti i obrazovanja subvencionira smještaj studenata te tako olakšava pristup visokom obrazovanju.

Kontakt adresa za nejasnoće i dodatne informacije je subvencija@sz.uniri.hr.

Svi prijavljeni, na email će zaprimiti poruku s lozinkom.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje.

Vijesti s objavom Javnog poziva možete pronaći na mrežnim stranicama Sveučilišta, ovdje.

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI