Predavanje ”Hrvatski naglasni sustav između udarnog i visinskog: privid i činjenice” (FFRI)

Centar za jezična istraživanja
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
poziva zainteresirane na predavanje
HRVATSKI NAGLASNI SUSTAV IZMEĐU UDARNOG I VISINSKOG:
PRIVID I ČINJENICE

koje će u četvrtak, 25. travnja 2019. u 14 sati
u predavaonici 232 Fakulteta
održati
doc. dr. sc. Elenmari Pletikos Olof
(Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu).
Više informacija o predavanju i Centru za jezična istraživanja
možete pronaći na mrežnim stranicama Centra.

Skip to content