Predblagdanski Kampus

Pogledajte na plakatu program predblagdanskih događanja na Kampusu Sveučilišta u Rijeci.