Predstavljen program međunarodne konferencije koja se organizira u okviru projekta Rijeka EPK 2020.

Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo i Sveučilište u Rijeci organiziraju u suradnji s mrežom Culturelink/IRMO i Opservatorijem za kulturne politike – Francuska, dvodnevnu međunarodnu konferenciju “Međunarodni kulturni odnosi Europske unije – Europa, svijet, Hrvatska”. Konferencija će se održati na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (dvorana 003) 30. i 31. svibnja 2019.  Na konferenciji sudjeluje više od 200 sudionika, a većina registriranih dolazi iz Europe i svijeta.

Na konferenciji “Međunarodni kulturni odnosi Europske unije – Europa, svijet, Hrvatska” gostovat će četrdesetak hrvatskih i inozemnih profesora, istraživača, djelatnika u kulturi, diplomata te predstavnika kulturnih institucija, europskih i međunarodnih organizacija koji će u svojim predavanjima obuhvatiti četiri osnovne teme konferencije: Uloga kulturnih politika u poticanju međunarodne kulturne suradnje; Kulturne mreže – izraz kulturnih promjena u međunarodnim odnosima; Kulturna diplomacija kao faktor jačanja vanjskih odnosa EU s trećim zemljama; Hrvatska u međunarodnoj kulturnoj suradnji.

Ivan Šarar, pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu Grada Rijeke istaknuo je važnost konferencije objasnivši kako “konferencije poput ove pokazuju koliko nas Rijeka 2020 internacionalizira u razmišljanjima. Riječka je kultura prije nekoliko godina živjela lokalno s povremenim uvozom međunarodnih programa i rijetkim ozbiljnim internacionalnm suradnjama. Važna je činjenica da sljedeće godine predsjedamo Vijećem Europske unije i to je prilika da ozbiljno razgovaramo o temama koje upravo ova konferencija otvara.”

Prorektor za znanost i umjetnost Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Alen Ružić istaknuo je važnost ove suradnje rekavši: “Kao Sveučilište smo iznimno zadovoljni i ponosni što možemo podržati ovu konferenciju i aktivno sudjelovati. Ova konferencija u aktivnostima Sveučilišta ne ulazi kao jedna od slučajnih aktivnosti nego ciljano i planski na onome što Sveučilište želi predstavljati za razvoj zajednice.”

 “Svaka zemlja članica Europske unije, dakle 28 članica, svaka ima svoju kulturnu politiku koja se odnosi na vanjske odnose sa svijetom. Upravo je intencija Europske unije da vanjski međunarodni kulturni odnosi uđu u planove I strategije EU kako bi se pronašle zajedničke vrijednosti zemalja članica koje će biti odgovorne za zajedničku vanjsku politiku prema svijetu. EU je do sada izradila dvije takve strategije.” Rekla je dr.sc. Biserka Cvjetičanin, znanstvena savjetnica s Instituta za razvoj i međunarodne odnose.

Irena Kregar Šegota, direktorica Sektora za razvoj i strateška partnerstva Rijeke 2020 – Europske prijestolnica kulture naglasila je važnost pretprograma i konferencija projekta Rijeka 2020: “Drago mi je što najavljujemo još jednu iznimnu međunarodnu konferenciju, jednu od niza konferencija koje organiziramo u 2019. i 2020. godini  koje su uvod u naš program koji Rijeku pozicionira kao relevantnu točku za promišljanje tema važnih za kulturne i međunarodne odnose. Točka koja je važna nacionalno, ali I na europskoj razini.”

Cilj konferencije je potaknuti raspravu o mogućnostima i izazovima današnje međunarodne kulturne suradnje i analizirati modalitete koji vode intenzivnijoj i funkcionalnijoj suradnji i razmjeni Europske unije sa svijetom. Sve brže promjene koje danas obilježavaju svijet (digitalna komunikacija, društveni mediji, pojava novih aktera na globalnoj razini, brza urbanizacija, promjene kulturnih vrijednosti), nameću pitanja o tome kako podržati, unaprijediti i ojačati prakse kulturne razmjene i interakcije. Jesu li napori u promicanju razmjene kulturnih dobara i usluga dovoljni? Kako se zalagati za odlučniju ulogu kulture u razvojnim politikama i međusektorskom povezivanju? Kako poduprijeti ulogu lokalne zajednice u međunarodnoj kulturnoj suradnji? Kako se kulture suočavaju s čestim globalnim nestabilnostima?

Detaljan opis programa nalazi se na https://rijeka2020.eu/projekti/kulturni-odnosi/program/

Skip to content