KATEGORIJE

Preporuke za izvedbu nastave na Sveučilištu u Rijeci za akademsku godinu 2020./2021.

03.09.2020. / vijesti / koronavirus

U nastavku Sveučilište u Rijeci objavljuje preporuke za izvedbu nastave za akademsku godinu 2020./2021.

 1. Nastavno na preporuke HZJZ-a i MZO-a (u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu) i NVZVOTR-a planiramo redoviti početak i fizičku izvedbu nastave u novoj akademskoj godini. S obzirom na to, preporučili smo svim studentima koji ne žive u Rijeci i koji trebaju smještaj da ga što prije osiguraju.
 2. Temeljem odluke Senata Sveučilište u Rijeci primjenjuje Model izvedbe nastave u ak. god 2020./2021. koji osigurava okvir za hibridnu izvedbu nastave, koja uključuje do 40 % online nastave. Model uključuje scenarij A ili izvedbu nastave na ‘klasičan’ način ili on-site uz pridržavanje epidemioloških mjera i scenarij B ili izvedbu nastave primjenom ‘mješovite’ nastave ili tzv. hibridni model koji uključuje do 40 % nastave online, a ostatak on-site. Scenarij C ili izvedba nastave online u više od 40 % (do 100 %) moguća je samo temeljem odluke nadležnih nacionalnih tijela.   
 3. Svaka sastavnica treba donijeti planove izvedbe nastave koji će biti usklađeni s Modelom izvedbe nastave u ak. god 2020./2021., a koji omogućuje hibridnu izvedbu nastave tj. mogućnost da se do 40 % nastave planira i izvodi online. Napominjemo da je hibridnu izvedbu nastave moguće planirati čak i ako dođe do relaksacije epidemioloških mjera, s ciljem uvođenja inovativnih modela učenja i poučavanja i u ovisnosti o kapacitetima i stavu sastavnice. Preporučujemo da se, čak i ako se sastavnica odluči za scenarij A, u izvedbenim planovima osigura brzi prijelaz sa scenarija A na scenarij B.  Podsjećamo da, za sada, ne postoji zakonsko uporište za scenarij C koji prepostavlja veći udio online nastave jer je za to potrebno provesti posebni akreditacijski postupak. Povećanje udjela online nastave ili scenarij C moguć je isključivo ako to preporuči MZO i/ili druga nadležna tijela.    
 4. Model izvedbe nastave u ak. god 2020./2021. sadržava relevantne informacije u vezi s organizacijom e-učenja, osiguravanjem dostupnosti literature za studente, korištenjem platformi za komunikaciju te edukacijom nastavnika za izvedbu nastave i provjere znanja online.        
 5. Posebnu pozornost treba posvetiti brucošima koji trebaju imati prioritet vezano uz fizičko održavanje nastave i upoznavanje sa životom na Sveučilištu u Rijeci. Međutim, očekuje se i da studenti viših godina preddiplomskog i diplomskog studija budu u Rijeci i sudjeluju u izvedbi nastave on-site
 6. Internacionalni studenti trebaju imati mogućnost praćenja nastave i konzultacija online, ali i posebnu podršku u snalaženju na Sveučilištu u Rijeci u novim okolnostima i izvedbi nastave on-site.  
 7. Izvedbu praktične nastave ne bi trebalo reducirati ili odgađati, već pokušati iznaći moduse kontinuirane izvedbe koji neće umanjiti posebne ishode učenja vezane uz stjecanje praktičnih kompetencija. Preporučujemo sastavnicama da izrade smjernice za provedbu praktične nastave na svojim sastavnicama.   
 8. U slučaju obolijevanja ili potrebe za samoizolacijom, studenti trebaju moći redovito pratiti nastavu putem e-kolegija. Naime, kako su na svim studijskim programima (preddiplomski, diplomski i integrirani) otvoreni e-kolegiji unutar sustava Merlin, svaki nastavnik ima mogućnost izvedbe nastave putem e-kolegija (bez obzira na scenarij)  koji osigurava praćenje nastave, interakciju sa studentima, provjere znanja i dostupnost literature.  
 9. Studentima i nastavnicima kojima su liječnici iz zdravstvenih razloga preporučili da ne sudjeluju u fizičkoj izvedbi nastave, uz predočenje relevantne dokumentacije, treba omogućiti da nastavu izvode i prate online. Zaposlenicima stručnih službi u istoj situaciji treba osigurati mogućnost i uvjete rada od kuće. Ova je mjera iznimna i odnosi se samo na studente, nastavnike i djelatnike koji su osobno kompromitiranog zdravstvenog stanja.  
 10. Sastavnice trebaju provjeravati postoji li dostupna računalna oprema za provedbu online nastave te osigurati dostupnost opreme na sastavnici za nastavnike i studente. Sveučilište u Rijeci osigurat će posudbu određene količine tehničke opreme za studente slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.       
 11. Sastavnice trebaju osigurati provedbu pojačanih mjera sigurnosti i zaštite zdravlja koje uključuju: a) mjerenje temperature za sve studente, zaposlenike i posjetitelje, b) precizno propisanu obvezu nošenja maski, c) osiguranje sredstava za dezinfekciju ruku, d) osiguranje sredstava i postupaka dezinfekcije zajedničke tehničke opreme prije i nakon korištenja te ostale mjere vezane uz redovite dezinfekcije i higijene prostora nakon nastavnih turnusa, a koje preporuča HZJZ.  
 12. Preporučuje se da broj studenta na predavanjima, seminarima i vježbama ne prelazi 50 studenata tj. da se broj studenata u prostoriji prilagodi veličini prostorije na način da se osigura fizička udaljenost od 1,5 m. Ako nije moguće osigurati izvedbu nastave uz navedenu fizičku udaljenost, preporuča se podjela većih grupa u nekoliko manjih ili hibridna izmjenična izvedba nastave (dio studenata on-site, a dio online koji se potom izmjenjuju na različitim oblicima izvedbe nastave).       
 13. Prilikom izrade rasporeda održavanja nastave sastavnice trebaju izbjegavati stvaranje gužvi u jutarnjim terminima i na frekventnim zajedničkim prostorima. Preporučujemo da se boravak velikog broja studenata smanji (osim kroz mogućnost hibridne izvedbe nastave) i na način da se odvijanje nastave planira tijekom cijelog dana (8.00 – 20.00). Preporučujemo da se predvide veći vremenski razmaci između predavanja radi dezinfekcije i provjetravanja prostora. Treba napomenuti da će raspored biti podložan izmjenama s obzirom na epidemiološku situaciju i propisane mjere nadležnih tijela.
 14. Broj studenata, zaposlenika i posjetitelja u zajedničkim prostorijama (hodnicima, referadama, kantinama, knjižnicama i sl.) treba ograničiti ovisno o veličini prostorije i mogućnostima održavanja fizičke udaljenosti. Pravila ponašanja, boravka i kretanja prostorima Sveučilišta (primjerice, putokazi na hodnicima kojima se regulira smjer kretanja), a kojima se smanjuje mogućnost zaraze, trebaju biti istaknuta na svim relevantnim i vidljivim mjestima.
 15. Održavanje sastanaka i skupova treba planirati pažljivo, pojačano vodeći računa o epidemiološkim mjerama, ali i o potrebi održavanja što kvalitetnijeg znanstvenog i stručnog rada te poslovnih procesa. Službena putovanja treba reducirati na nužna te se strogo pridržavati mjera i preporuka HZJZ-a (vezanih uz epidemiološku situaciju u državama koje se posjećuju). Ako je moguće, navedene aktivnosti poželjno je prenijeti u virtualno okruženje.     
 16. Zbog izostanka bilo kakvih uputa vezanih uz izmjene redovite organizacije rada djelatnika na svojim radnim mjestima te brojne upite za odobravanje rada od kuće, do daljnjeg se treba pridržavati regularnog postupanja previđenog za normalne uvjete rada, uz pojačano pridržavanje epidemioloških mjera.     
 17. Budući da je uvijek moguće da u iznimnim slučajevima nije moguće primijeniti ili nije moguće u cijelosti primijeniti navedene preporuke, preporučujemo da se vodite načelom fleksibilnosti, prilagodbe posebnim okolnostima i pojedinačnim slučajevima.
 18. Ekspertna tijela Sveučilišta u Rijeci u kojima sudjeluju predstavnici svih sastavnica, Stručno vijeće Centra za studije i Odbor za kvalitetu, predložit će standarde osiguravanja i unaprjeđenja kvalitete izvedbe hibridne i online nastave, kao i daljnje korake vezane uz potrebu kontinuiranog educiranja nastavnika i osiguravanja potrebne infrastrukture. 
 19. Centar za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete će, prema potrebi, provesti nova institucijska istraživanja vezana uz iskustva studenata i nastavnika o izvedbi nastave, a kako bismo kontinuirano unaprjeđivali izvedbu nastave.       
 20. Redovito pratimo sve upute MZO-a, HZJZ-a i drugih relevantnih tijela te ćemo navedene preporuke nastojati pravovremeno prilagođavati u skladu s nacionalnim uputama, ali i kontinuirano prilagođavati epidemiološkim preporukama i dobrim praksama.
 21. Sve sastavnice molimo za razumijevanje te konstruktivan doprinos, potporu i solidarnost s drugim sastavnicama kako bi se izvedba nastave mogla odvijati na najbolji mogući način.      
Skip to content