KATEGORIJE

Preporuke za periodičnu evaluaciju Erasmus+ programa

28.11.2023. / vijesti / eu projekti

Europska sveučilišna asocijacija (eng. European University Association – EUA) razvila je preporuke za program Erasmus+ u ime europskog sektora visokog obrazovanja, a s obzirom na nadolazeće rasprave za novu generaciju programa.

Preporuke se tiču aspekata visoke dodane vrijednosti, doprinosa europskim prioritetima, administracije i menadžmenta programa, mobilnosti i suradnje, a dostupne su na poveznici.

Izvor: Portal Europske sveučilišne asocijacije

Skip to content