Preporuke nastavnicima za transformaciju učioničke nastave u online okruženje

  • Pri prijelazu na online način odvijanja nastave svakako koristite informacijske sustave/servise/alate koji su vam već poznati, ili za koje možete dobiti brzu i učinkovitu podršku u okruženju (institucijsku ili od kolega).
  • Pri odabiru vrsta i oblika aktivnosti online nastave, izaberite one koji su slični (ili najsličniji) onima koje ste koristili do sad. 
  • Pokušajte se uživjeti u ulogu studenta kojem isporučujete online nastavu i biti što jasniji u davanju uputa za ono što očekujete od studenta u davanju njihove povratne informacije na Vaše zadatke. 
  • Vaše povratne informacije studentima moraju biti pravodobne i kvalitetne. Stoga nemojte zadavati previše zadataka za koje nećete biti u mogućnosti odgovoriti na vrijeme i u očekivanom opsegu. 
  • Jasno naznačite u komunikaciji sa studentima kada ste dostupni online i kojom brzinom ćete odgovarati na upite (kako ne biste ostavili dojam da ste dostupni 24/7)

Neke preporuke za pojedine oblike online nastavnih aktivnosti 

  • Online predavanje

Predavanje koje održavate u online okruženju ne bi smjelo vremenski prelaziti zadano vrijeme u učioničkom postavu, uz pauze koje su unaprijed planirane i najavljene.

Online predavanje smatra se vrlo zahtjevnim formatom održavanja nastave, gdje predavač treba višu razinu koncentracije jer nije izložen socijalnom kontaktu i poticajnoj atmosferi učionice i publike.  Stoga, kako biste održali pažnju studenata, a sebi osigurali kratke predahe, planirajte u tijeku predavanja pokretanje ilustrativnih videa ili zadavanje kratkih zadataka za prisutne.  

Za online predavanje koristite svakako sustav koji vam omogućava dijeljenje ekrana (na kojem primjerice pokrećete ppt prezentaciju uz koju predajete, pokrećete videa/simulacije, pokazujete druge dokumente i sl.). Također, korisno je za svako online predavanje pripremiti kratki podsjetnik (scenarij), u obliku natuknica koje lako slijedite tijekom predavanja.

Održavate li predavanje sinkrono (studenti su prisutni na mreži u realnom vremenu), dozvolite im uključivanje putem pisanih poruka (chat). Odaberite vrijeme i način na koji ćete odgovarati na pitanja (primjerice, možete odgovoriti nakon predavanja, bilo govorno, bilo na pisani način).

Online predavanje svakako snimajte i snimku učinite dostupnom za asinkrono pregledavanje studentima.

  • Zadaće studentima

Pri zadavanju zadataka koje će studenti predavati putem online sustava, provjerite da je zadatak zadan jasno i nedvosmisleno (primjerice, tekst zadatka pokažite kolegama i tražite povratnu informaciju). 

Za svaki zadatak kojeg zadajete na ovaj način, trebate unaprijed dati informaciju o načinu vrednovanja i ocjenjivanja. 

Uz zadatak mora biti i jasno navedeno u kojem formatu očekujete predanu zadaću – način oblikovanja zadaće (primjereni opseg materijala, način strukturiranja, i sl.), kao i očekivani digitalni format zapisa – datoteka u formatu .pdf, .doc, .xls i sl.

  • Rasprave 

Sustavi za podršku učenju na daljinu (kao npr. Merlin), omogućavaju vođenje online rasprava (putem Q&A Foruma). Pri zadavanju teme rasprave treba jasno naznačiti kakav format studentskih doprinosa očekujete (duljinu odgovora, broj javljanja na diskusijsku temu i sl.). Također, potrebno je jasno i unaprijed dati informaciju o načinu vrednovanja i ocjenjivanja rasprave (primjerice držanje fokusa na zadanoj temi rasprave, argumentacija u raspravi, kritičko mišljenje, jasnoća odgovora, sažetost, jezična pismenost, i sl.).

U ovom online formatu nastave izuzetno je korisno upotrebljavati forum koji studentu ne dozvoljava pregled rasprave drugih studenata dok sam ne postavi svoj prvi raspravni doprinos.  

  • Testovi za samoprovjeru znanja

Kod online nastave za studenta je izuzetno korisno imati na raspolaganju modele pitanja ili zadataka koji oblikom i težinom odgovaraju onima koji ih čekaju pri sumativnoj provjeri znanja. Omogućite studentima da bez posebnog vrednovanja sa strane nastavnika imaju pristup takvim pitanjima, uz koje ćete dati i obrazložene odgovore (rješenja).