KATEGORIJE

Prijam prvih budućih logopeda

05.10.2020. / vijesti / studenti

U zgradi Filozofskog fakulteta na Kampusu Sveučilišta u Rijeci danas, 5. listopada 2020. održan je prijam prve generacije studentica i studenata preddiplomskog sveučilišnog studija Logopedija. Prijamu su prisustvovali: rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, prorektorica za studije, studente i osiguranje kvalitete prof. dr. sc. Marta Žuvić i voditelj studija Logopedija doc. dr. sc. Zdravko Kolundžić i zamjenica voditelja studija dr. sc. Maja Kelić.

” Otvorili smo studij logopedije kako bismo odgovorili na iznimno veliku potrebu za profilom logopedske struke na tržištu rada. Vi ste naša prva generacija upisanih studenata, a više sam nego sigurna da ćete kad završite studij biti više nego traženi stručnjaci. Već za vrijeme studija imat ćete praksu i stjecati radne kompetencije, a po završetku studija neće vam biti problem pronaći posao. Uvjerena sam da vas je, osim činjenice da je vaša buduća struka tražena na tržištu rada, za ovaj studij zainteresirala unutarnja želja z pomaganjem drugima. Od preko 600 prijavljenih, izabrali smo vas 32, a tako visoka selekcija jamči da smo izabrali najbolje. Osim vaših ‘matičnih’ profesora, predavat će vam stručnjaci s čak 4 naša fakulteta (Medicinski fakultet, Fakultet zdravstvenih studija, Filozofski fakultet i Učiteljski fakultet), što ovaj studij čini pravim sveučilišnim studijem s međudisciplinarnim stručnjacima. Dogovaramo suradnju i s Kliničkim bolničkim centrom Rijeka u radu sa sveučilišnim Logopedskim centrom (UniLog), koji će uskoro biti otvoren. Želim vam od srca uspješno studiranje te ugodno, osobno i intelektualno iskustvo boravka na Sveučilištu u Rijeci!”, obratila se uvodno rektorica Prijić Samaržija.

”Studij imamo, vas imamo! Vi ste povijesna generacija riječkih logopeda i sasvim je jasno da ste visoko selektirani. Sveučilište u Rijeci posebno je sveučilište u Hrvatskoj, jer ovdje njegujemo partnerski odnos sa studentima. Kroz kontinuirano dinamičan odnos, želimo znati vaše impresije o studiju, kako bismo ga zajedničkim snagama učinili perjanicom riječkog Sveučilišta”, poručila je novim budućim logopedima prorektorica Žuvić.

Voditelj studija doc. Kolundžić pozvao je studente da budu kritični, ali i da imaju razumijevanja, a dr. Kelić predstavila detalje studijskog programa, nastavne planove, sustav bodovanja i ostale tehničke detalje. Prof. dr. sc. Ivanka Živčić Bećirević, voditeljica Sveučilišnog savjetovališnog centra predstavila je studentima ukratko rad SSC-a.

Sveučilište u Rijeci od akademske godine 2020./2021. pokrenulo je novi preddiplomski sveučilišni studij Logopedija. U prvu generaciju upisano je ukupno 32 studentica i studenata. Znanstveno područje studijskog programa su društvene znanosti, znanstveno polje logopedija te se završetkom studija stječe akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/ca logopedije (univ. bacc. logoped.).

Logopedi su stručnjaci koji rade u okviru zdravstvenog, odgojno-obrazovnog i sustava socijalne zaštite, u znanstvenim ustanovama  i privatnoj praksi sa svim dobnim skupinama na poremećajima govora, jezika, glasa, slušanja i gutanja. Potreba za logopedima je izrazito velika u cijeloj zemlji, najizraženija u Primorsko-goranskoj županiji u kojoj jedan logoped dolazi na 14.000 stanovnika (u Hrvatskoj jedan logoped dolazi na 5.500 stanovnika). Posebno nepovoljna situacija je u sustavu zdravstva u kojemu su na području Županije zaposlena samo dva logopeda. Pokretanje studija logopedije na Sveučilištu u Rijeci zasigurno će doprinijeti boljoj dostupnosti logopedskih usluga.

Sveučilište u Rijeci kontinuirano radi na usklađivanju upisnih politika s potrebama tržišta rada.

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI