KATEGORIJE

Prijava boravišta za studente u Rijeci

28.09.2020. / vijesti / studenti

Policijska uprava primorsko-goranska obavještava sve studente s područja grada Rijeke da će od ponedjeljka, 28. rujna 2020. godine moći prijavljivati boravište jedino na adresi  Ulica braće Monjac 24 na Zametu u Rijeci.  Prijave će se zaprimati svakim radnim danom u vremenu od 8 do 14.30  sati, u prostorijama bivše II. policijske postaje Rijeka.

Na navedenoj lokaciji studentima će biti isključivo omogućeno podnošenje zahtjeva za prijavu boravišta i ishodovanje odgovarajućih potvrda i uvjerenja.

Ova odluka donijeta je u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama uvjetovanim  pandemijom Covid-19, a u cilju smanjenja zadržavanja većeg broja građana kako unutar zgrade Policijske uprave primorsko-goranske, tako i na dvorištu prilikom čekanja na obavljanje upravnih poslova.

Podsjećamo studente ukoliko nisu vlasnici/suvlasnici nekretnine na kojoj prijavljuju boravište, da je zahtjevu potrebno priložiti izjavu stanodavca ili ugovor o najmu nekretnine sklopljen sa stanodavcem. Oba dokumenta moraju biti ovjerena kod javnog bilježnika ili stanodavac može dati suglasnost neposredno pred službenom osobom.

Pozivamo stanodavce koji posjeduju elektroničku osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću vjerodajnicu na digitalno potpisivanje suglasnosti za prijavu boravišta korištenjem sustava e-Građani.

Studenti koji u istom mjestu i na istoj adresi imaju prijavljeno boravište u ukupnom trajanju od dvije i više godina, dužni su kod ponovnog podnošenja zahtjeva za prijavu boravišta dostaviti odgovarajuću dokumentaciju o opravdanosti podnošenja zahtjeva, primjerice potvrdu nadležnog tijela o školovanju.

Detaljne informacije o prijavi boravišta i prebivališta na području Republike Hrvatske mogu se vidjeti na mrežnim stranicama MUP-a na poveznici Prebivalište-Boravište

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI