Prijave na konferenciju u Grazu

Sveučilište u Rijeci poziva zainteresirane da prijave sažetke radova i izlože ih na konferenciji Interdisciplinary Perspectives on Age(ing) and Care: What does it mean to grow old?,  kojoj je Sveučilište u Rijeci suorganizator. Ova četvrta po redu međunarodna doktorska konferencija bit će održana na Sveučilištu u Grazu u Austriji od 4. do 6. lipnja 2020.

Prijave se podnose do 1. ožujka.

Za doktorske studente Sveučilišta u Rijeci svi će troškovi biti pokriveni.

Detalje prijave i sadržaja ove konferencije možete vidjet u privitku (na engleskom jeziku).

CALL FOR ABSTRACTS