KATEGORIJE

Produženje roka za prijavu Istraživačkih projekata HRZZ-a

10.05.2024. / vijesti / CPP

Hrvatska zaklada za znanost produžila je rok za predaju projekata na natječaj Istraživački projekti (IP-2024-05) za 7 dana te je novi rok za predaju petak 17. svibnja u 13 sati.

Osim produljenja roka, HRZZ je objavio još nekoliko dodatnih informacija:

  • Izmijenjeni su uvjeti predmetnog Natječaja u dijelu „Obvezni sadržaj prijave“ tako da se na str 4. Natječaja u podnaslovu „Obvezni sadržaj prijave“ uklanja rečenica „Dopusnica za obavljanje znanstvene djelatnosti (preslika).“ Prema ovoj izmjeni Dopusnica za obavljanje znanstvene djelatnosti više nije obvezni dio prijave na natječaj.
  • Natječaj je izmijenjen s obzirom na prihvatljive prijavitelje tako da sada stoji da su prihvatljivi prijavitelji: „ostale ustanove usmjerene na istraživanje, koje imaju najmanje pet doktora znanosti u radnom odnosu koji traje duže od godine dana.” Dio natječaja vezan uz prihvatljivost visokih učilišta nije mijenjan.

Izmijenjenu natječajnu dokumentaciju možete pronaći na mrežnim stranicama HRZZ-a.

Skip to content