KATEGORIJE

Profesor Baccarini u ETINED-u

05.12.2019. / vijesti / znanstvenici

Prof. dr. sc. Elvio Baccarini, redoviti profesor na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i pomoćnik rektorice Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježane Prijić Samaržije za pitanja etike i akademskog integriteta, imenovan je jednim od dva predstavnika republike Hrvatske u Platformi Vijeća Europe za etiku, transparentnost i integritet u obrazovanju (Council of Europe Platform on Ethics, Transparency and Integrity in Education – ETINED).

Profesora Baccarinija, kao i dr. sc. Marinu Matešić, višu stručnu savjetnicu u Upravi za visoko obrazovanju u Ministarstvu znanosti i visokog obrazovanja, kao drugu članicu, imenovala je ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak. Imenovani predstavnici sudjelovat će u radu Platforme te podnositi izvješća Ministarstvu.

Platforma ETINED mreža je stručnjaka koje imenuju države članice Vijeća Europe i države stranke Europske kulturne konvencije (50 država). Misija je Platforme je dijeliti dobre prakse u području transparentnosti i integriteta u obrazovanju, definirati smjernice o tom pitanju i razviti izgradnju kapaciteta za sve sudionike.

ETINED želi predložiti novi pristup zasnovan na ideji da će se kvalitetno obrazovanje postići ako se korupcija učinkovito riješi, ako se svi relevantni akteri u društvu u potpunosti obvežu na temeljna pozitivna etička načela u javnom i profesionalnom životu, a ne oslanjaju se samo na mehaničke regulatorne mjere.

ETINED želi pomoći razvoju kulture demokracije i participacije, temeljene na načelima etike, transparentnosti i integriteta. Protiv korupcije treba se boriti kroz zakonske norme i strukture, ali to nije dovoljno. Korupcija se mora smatrati neprihvatljivom od strane svih dionika u proces, kao i šire javnosti.

Više o Platformi možete pronaći na https://www.coe.int/en/web/ethics-transparency-integrity-in-education/home?desktop=true

Skip to content