Professor emeritus Josip Brnić dobitnik nagrade za životno djelo

Odlukom o dodjeli državnih nagrada za znanost Ministarstva znanosti i obrazovanja za 2018. godinu nagradom za životno djelo nagrađen je ranije rektor Sveučilišta u Rijeci i profesor Tehničkog fakulteta u Rijeci prof. dr. sc. Josip Brnić, professor emeritus.

Profesor Brnić izabran je za nagradu za životno djelo za cjelokupni opsežni znanstvenoistraživački, znanstvenonastavni te organizacijski rad u području tehničkih znanosti i obrazovanja u zemlji i inozemstvu. 

Objavio je više od 300 znanstvenih radova, 11 knjiga te vodio više od 20 projekata. Sve navedeno snažno oslikava njegov široki znanstveni opus, posebno u području tehničke mehanike i nauke o čvrstoći. Ostavio je značajan znanstveni trag te ostvario prepoznatljive zanstveno-stručne doprinose na nacionalnoj i međunarodnoj razini, posebno u području numeričke analize konstrukcija i eksperimentalnih istraživanja ponašanja i odaziva materijala.

Tijekom cijelog radnog vijeka prof. Brnić nastojao je djelovati u interesu javnog dobra, povezujući zanstvenike i stručnjake, njegujući i potičući interdisciplinarnost, timski rad i tolerantnu suradnju.

Bio je član Nacionalnog vijeća za znanost u dva mandata te predsjednik Područnog znanstvenog vijeća za tehničke znanosti u tri mandata. Kao dekan Tehničkog fakulteta, prorektor i rektor Sveučilišta u Rijeci značajno je pridonio obnovi, razvoju i ugledu riječkog Sveučilišta i njegovu uključivanju u hrvatski i europski visokoobrazovni i istraživački prostor. Za svoj rad dobio je veći broj nagrada, priznanja i odlikovanja.

Sveučilište u Rijeci čestita profesoru Brniću na ovom izuzetnom postignuću!