Projekt Digitalizacija kulturne baštine otoka Krka nagrađen u Španjolskoj

Projekt Digitalizacija kulturne baštine otoka Krka trogodišnji je projekt suvremene prezentacije kuturne baštine otoka Krka. Za potrebe potrebe Turističke baštine otoka Krka Centar za industrijsku baštinu prvo je izradio web stranicu, Visit Krk koja sadrži niz lokaliteta izuzetne važnosti na području otoka Krka u nekoliko kategorija. Web stranica nadograđena je mobilnom aplikacijom za Android i iOS platforme na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. Na izradi su sudjelovali naši stalni suradnici Ivana Golob Mihić, Ema Makarun, Matija Makarun, za lekturu i korekturu Gordana Ožbolt, prijevod na engleski jezik i lektura Jana Kegalj, prijevod na njemački jezik Mihaela Užar, fotografski materijal Ivica Brusić, informatička podloga i dizajn Ljiljana Brusić te za razvoj mobilne aplikacije Ivan Ćaleta Car, Milan Trbojević, Ivan Zubak.

European Cultural Tourisum Network svake godine dodijeljuje nagrade Destination of Sustainable Cultural Tourism u više kategorija povezanih sa održivim razvojem turizma – nematerijalna baština, interpretacija baštine, inovacija i digitalizacija, gastronomija i vinski turizam, utjecaj kulturnih i kreativnih industrija na razvoj kulturnog turizma.

U velikoj konkurenciji u kategoriji Inovacija i digitalizacija, projekt Visit Krk osvojio je 3. mjesto za 2019. godinu.

Zahvaljujemo TZ otoka Krka na povjerenju i veselimo se daljnjoj suradnji!