KATEGORIJE

Projekti mladih znanstvenika – privremena rang-lista

17.11.2022. / vijesti / natječaji

Nakon provedenog sadržajnog vrednovanja projektnih prijava prema Okvirnim kriterijima navedenim u tekstu Natječaja UNIRI PROJEKTI MLADIH ZNANSTVENIKA 2022., objavljuje se privremena rang-lista znanstvenih projekata predviđenih za financiranje na Sveučilištu u Rijeci.

Prijavitelji imaju pravo podnošenja prigovora Povjerenstvu za prigovore na privremene rezultate natječaja pet (5) radnih dana, nakon čega će se objaviti konačna lista rezultata.

Privremena rang-lista projekata predviđenih za financiranje

Skip to content