KATEGORIJE

Promocija doktora znanosti Sveučilišta u Rijeci

18.05.2022. / vijesti / o sveučilištu

DR. SC.

MARIJA ANTIČIĆ-EICHWALDER

Sveučilište u Rijeci, MEDICINSKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 29. ožujka 2022. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Biomedicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Učinak šećerne bolesti tipa 2 i pušenja na promjene u morfologiji i broju endotelnih stanica rožnice. Mentor i komentorica: prof. dr. sc. Yosuf El-Shabravi i prof. dr. sc. Ivana Marić Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, znanstvenoga polja: kliničke medicinske znanosti.

DR. SC.

ANTUN FERENČIĆ

Sveučilište u Rijeci, MEDICINSKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 2. studenoga 2021. godine završio poslijediplomski sveučilišni studij Biomedicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Izražaj bjelančevine toplinskog šoka HSP60 i receptora TLR2 i TLR4 u miokardu srca s hipertrofijom lijeve klijetke. Mentor i komentor: prof. dr. sc. Dražen Cuculić i prof. dr. sc. Hrvoje Jakovac. Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, znanstvenoga polja: kliničke medicinske znanosti.

DR. SC.

MAJA GRAHOVAC

Sveučilište u Rijeci, MEDICINSKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 2. lipnja 2021. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Biomedicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Uloga transkripcijskog faktora MITF u invazivnom malignom melanomu. Mentorica: prof. dr. sc. Gordana Zamolo Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, znanstvenoga polja: kliničke medicinske znanosti.

DR. SC.

TAMARA JANKOVIĆ

Sveučilište u Rijeci, MEDICINSKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 24. ožujka 2022. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Biomedicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Uloga TAR DNK-vezujućeg proteina 43 u modulaciji neuroupale i sinaptičke plastičnosti u različitim modelima traumatske ozljede mozga u miša. Mentorica: izv. prof. dr. sc. Kristina Pilipović Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, znanstvenoga polja: temeljne medicinske znanosti.

DR. SC.

DARIA KVEŠTAK

Sveučilište u Rijeci, MEDICINSKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 27. siječnja 2022. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Biomedicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Uloga stanica urođene imunosti u patogenezi prirođene citomegalovirusne infekcije u središnjem živčanom sustavu. Mentor: prof. dr. sc. Stipan Jonjić Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, znanstvenoga polja: temeljne medicinske znanosti

DR. SC.

MARINA MARCELIĆ

Sveučilište u Rijeci, MEDICINSKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 29. studenoga 2021. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Biomedicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Fosfatidilinozitol 3-fosfatne membranske domene u biogenezi citomegalovirusnog odjeljka za sklapanje viriona. Mentor: prof. dr. sc. Pero Lučin Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, znanstvenoga polja: temeljne medicinske znanosti.

DR. SC.

IVONA MOČENIĆ

Sveučilište u Rijeci, MEDICINSKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 28. rujna 2021. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Biomedicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Povezanost prenatalnog ekspozoma elementima u tragovima (bakar, cink, selen) i prehrane trudnica namirnicama morskoga podrijetla s veličinom maloga mozga novorođenčeta i psihomotornim razvojem djeteta u dobi od 18 mjeseci. Mentor: prof. dr. sc. Igor Prpić Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, znanstvenoga polja: kliničke medicinske znanosti.

DR. SC.

HRVOJE MOKROVIĆ

Sveučilište u Rijeci, MEDICINSKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 16. srpnja 2021. godine završio poslijediplomski sveučilišni studij Biomedicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Povezanost specifičnosti anatomije kuka hrvatske populacije s odabirom odgovarajućeg implantata kod ugradnje totalne endoproteze kuka. Mentor: prof. dr. sc. Gordan Gulan Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, znanstvenoga polja: kliničke medicinske znanosti.

DR. SC.

MARIN OŠTRIĆ

Sveučilište u Rijeci, MEDICINSKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 22. listopada2021. godine završio poslijediplomski sveučilišni studij Biomedicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Korelacija između serumske razine biljega koštane pregradnje i MSCT kalcijskih vrijednosti koronarnih arterija u bolesnika s niskim, umjerenim i visokim kardiovaskularnim čimbenikom rizika. Mentorica: doc. dr. sc. Tanja Ćelić Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, znanstvenoga polja: kliničke medicinske znanosti.

DR. SC.

JELENA RAJIČ BUMBER

Sveučilište u Rijeci, MEDICINSKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 27. rujna 2021. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Biomedicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Utjecaj ponavljajuće blage traumatske ozljede mozga na regulaciju TAR DNK-vezujućeg proteina 43, neuropatologiju i funkcionalne ishode u miša. Mentorica: prof. dr. sc. Gordana Župan Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, znanstvenoga polja: temeljne medicinske znanosti.

DR. SC.

DAMIR RALJEVIĆ

Sveučilište u Rijeci, MEDICINSKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 9. studenoga 2021. godine završio poslijediplomski sveučilišni studij Biomedicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Uloga polimorfizama gena za proteinski nosač i receptor za vitamin D u infarktu miokarda. Mentor i komentorica: prof. dr. sc. Viktor Peršić i prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, znanstvenoga polja: kliničke medicinske znanosti.

DR. SC.

TINA RUŽIĆ

Sveučilište u Rijeci, MEDICINSKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 29. travnja 2022. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Biomedicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Molekularna i funkcionalna karakterizacija regije M116 mišjeg citomegalovirusa. Mentor: izv. prof. dr. sc. Berislav Lisnić Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, znanstvenoga polja: temeljne medicinske znanosti.

DR. SC.

MARKO ŠUSTIĆ

Sveučilište u Rijeci, MEDICINSKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 26. siječnja 2022. godine završio poslijediplomski sveučilišni studij Biomedicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Odgovor CD8 limfocita T u miševa cijepljenih rekombinantnim citomegalovirusnim vektorom koji izražava NKG2D ligand RAE-1γ Mentorica: prof. dr. sc. Astrid Krmpotić Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, znanstvenoga polja: temeljne medicinske znanosti.

DR. SC.

RENATA VIDAKOVIĆ

Sveučilište u Rijeci, MEDICINSKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 22. prosinca 2021. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Biomedicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Kvaliteta života osoba s dentofacijalnim deformitetima Mentor: prof. dr. sc. Stjepan Špalj Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, znanstvenoga polja: dentalna medicina.

DR. SC.

ANA ZULIJANI

Sveučilište u Rijeci, MEDICINSKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 27. siječnja 2022. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Biomedicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Izražaj metalotioneina i megalina u premalignim i malignim epitelnim lezijama sluznice usne šupljine. Mentor i komentor: prof. dr. sc. Hrvoje Jakovac i prof. dr. sc. Tomislav Ćabov Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, znanstvenoga polja: dentalna medicina.

DR. SC.

MARTINA ŽIGANTE

Sveučilište u Rijeci, MEDICINSKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 21. svibnja 2021. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Biomedicina na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Alergijska senzitizacija na nikal i titanij u ortodontskoj terapiji: prevalencija i karakteristike. Mentor i komentorica: prof. dr. sc. Stjepan Špalj i izv. prof. dr. sc. Koviljka Matušan Ilijaš Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja biomedicine i zdravstva, znanstvenoga polja: dentalna medicina.

DR. SC.

PETRA GRBČIĆ

Sveučilište u Rijeci, ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU

Obranom doktorske disertacije 21. prosinca 2021. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Medicinska kemija na Sveučilištu u Rijeci, Odjelu za biotehnologiju. Naslov doktorske disertacije: Nove kombinirane terapije za BRAFV600E mutirani rak debelog crijeva sa stečenom rezistencijom na vemurafenib. Mentorica: izv. prof. dr. sc. Mirela Sedić Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja interdisciplinarnih znanosti, znanstvenoga polja: biotehnologija u biomedicini.

DR. SC.

BORIS JAKOPOVIĆ

Sveučilište u Rijeci, ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU

Obranom doktorske disertacije 29. srpnja 2021. godine završio poslijediplomski sveučilišni studij Medicinska kemija na Sveučilištu u Rijeci, Odjelu za biotehnologiju. Naslov doktorske disertacije: Mehanizmi antitumorskog djelovanja biološki aktivnih sastavnica ljekovitih gljiva na modelu kolorektalnog karcinoma. Mentorica i komentorica: prof. dr. sc. Nada Oršolić i prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja interdisciplinarnih znanosti, znanstvenoga polja: biotehnologija u biomedicini.

DR. SC.

MARCELA KONJEVOD

Sveučilište u Rijeci, ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU

Obranom doktorske disertacije 10. listopada 2021. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Medicinska kemija na Sveučilištu u Rijeci, Odjelu za biotehnologiju. Naslov doktorske disertacije: Metabolomic approach to posttraumatic stress disorder: untargted and targeted metabolomic analysis/ Metabolomski pristup posttraumatskom stresnom poremećaju: neciljana i ciljana metabolomska analiza. Mentorica: prof. dr. sc. Dubravka Švob Štrac Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja interdisciplinarnih znanosti, znanstvenoga polja: biotehnologija u biomedicini.

DR. SC.

IVA OREHOVEC

Sveučilište u Rijeci, ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU

Obranom doktorske disertacije 7. prosinca 2021. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Medicinska kemija na Sveučilištu u Rijeci, Odjelu za biotehnologiju. Naslov doktorske disertacije: Nove spektroskopski i fotokemijski aktivne male molekule koje ciljaju DNA i RNA. Mentor: prof. dr. sc. Ivo Piantanida Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja interdisciplinarnih znanosti, znanstvenoga polja: biotehnologija u biomedicini.

DR. SC.

ANTONELA PETROVIĆ

Sveučilište u Rijeci, ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU

Obranom doktorske disertacije 9. rujna 2021. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Medicinska kemija na Sveučilištu u Rijeci, Odjelu za biotehnologiju. Naslov doktorske disertacije: Revealing molecular and cellular mechanisms involved in neuroprotection and neuroregeneration after central nervous system injury/ Otkrivanje molekularnih i staničnih mehanizama uključenih u neuroprotekciju i neuroregeneraciju nakon ozljede središnjeg živčanog sustava. Mentorica i komentorica: prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović i doc. dr. sc. Jelena Ban Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja interdisciplinarnih znanosti, znanstvenoga polja: biotehnologija u biomedicini.

DR. SC.

LEO ŠTEFAN

Sveučilište u Rijeci, ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU

Obranom doktorske disertacije 17. studenoga 2021. godine završio poslijediplomski sveučilišni studij Medicinska kemija na Sveučilištu u Rijeci, Odjelu za biotehnologiju. Naslov doktorske disertacije: Sintetske, strukturne i stabilitetne studije u redu tireostatika metimazola Mentor: prof. dr. sc. Miljenko Dumić Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja interdisciplinarnih znanosti, znanstvenoga polja: biotehnologija u biomedicini.

DR. SC.

IVANA TOMLJANOVIĆ

Sveučilište u Rijeci, ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU

Obranom doktorske disertacije 12. svibnja 2022. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Medicinska kemija na Sveučilištu u Rijeci, Odjelu za biotehnologiju. Naslov doktorske disertacije: Proteinske promjene u leđnoj moždini neonatalnih oposuma tijekom razdoblja kada regeneracija prestaje biti moguća. Mentorica: prof. dr. sc. Miranda Mladinić Pejatović Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja interdisciplinarnih znanosti, znanstvenoga polja: biotehnologija u biomedicini.

DR. SC.

KATARINA ZLATIĆ

Sveučilište u Rijeci, ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU

Obranom doktorske disertacije 1. listopada 2021. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Medicinska kemija na Sveučilištu u Rijeci, Odjelu za biotehnologiju. Naslov doktorske disertacije: BODIPY spojevi: fluorescentni markeri za biomakromolekule i fototerapeutici Mentor i komentorica: izv. prof. dr. sc. Nikola Basarić i izv. prof. dr. Nela Malatesti Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja interdisciplinarnih znanosti, znanstvenoga polja: biotehnologija u biomedicini.

DR. SC.

IVAN CEROVAC

Sveučilište u Rijeci, FILOZOFSKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 3. rujna 2021. godine završio poslijediplomski sveučilišni studij Filozofija i suvremenost na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: J. S. Mill and the Epistemic Justification of Democracy/ J. S. Mill i epistemičko opravdanje demokracije. Mentor: prof. dr. sc. Elvio Baccarini Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja: filozofija.

DR. SC.

MILICA CZERNY URBAN

Sveučilište u Rijeci, FILOZOFSKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 30. kolovoza 2021. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Filozofija i suvremenost na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Vrijednost umjetnosti i pitanje nemoralnih umjetničkih djela Mentor: prof. dr. sc. Elvio Baccarini Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja: filozofija.

DR. SC.

MATKO GJURAŠIN

Sveučilište u Rijeci, FILOZOFSKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 5. srpnja 2021. godine završio poslijediplomski sveučilišni studij Filozofija i suvremenost na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Aksiološki neuzročni libertarijanizam Elly Ebenspanger Mentor i komentorica: dr. sc. Luka Boršić, v. znan. suradnik i prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja: filozofija

DR. SC.

MISLAV UZUNIĆ

Sveučilište u Rijeci, FILOZOFSKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 17. ožujka 2022. godine završio poslijediplomski sveučilišni studij Filozofija i suvremenost na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Hermeneutičko-fenomenološka analiza strukture znanstvenog istraživanja. Mentor i komentor: izv. prof. dr. sc. Boško Pešić i dr. sc. Nenad Smokrović, prof. emeritus Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja: filozofija.

DR. SC.

NIKOLA BABIĆ

Sveučilište u Rijeci, FILOZOFSKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 15. veljače 2022. godine završio Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Opraštanje sebi i ishodi tretmana poremećaja uzimanja alkohola u kontekstu proširenoga metakognitivnog modela depresivnosti. Mentorica i komentor: prof. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian i izv. prof. dr. sc. Darko Lončarić Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja: psihologija.

DR. SC.

VLATKA DRUŽINEC

Sveučilište u Rijeci, FILOZOFSKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 14. rujna 2021. godine završila poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pedagogija na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Povezanost percipirane socijalno-komunikacijske komponente školske kulture i obrazaca ponašanja učenika osnovne škole u interpersonalnim sukobima. Mentorica i komentorica: izv. prof. dr. sc. Nataša Vlah i prof. dr. sc. Sofija Vrcelj Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja: pedagogija.

DR. SC.

MATEJA ,ARIĆ

Sveučilište u Rijeci, FILOZOFSKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 4. ožujka 2022. godine završila Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Neurodynamic Models of Top-Down Effects on Visual Perception/ Neurodinamički modeli silaznih procesa u vidnoj percepciji. Mentor: prof. dr. sc. Dražen Domijan Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja: psihologija.

DR. SC.

NERMINA MEHIĆ

Sveučilište u Rijeci, FILOZOFSKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 23. srpnja 2021. godine završila Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Metaanaliza istraživanja asortativnog uparivanja ljubavnih parova po crtama ličnosti. Mentor: prof. dr. sc. Igor Kardum Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja: psihologija

DR. SC.

NENA VUKELIĆ

Sveučilište u Rijeci, FILOZOFSKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 11. listopada 2021. godine završila poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Pedagogija na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Prediktori razine namjere budućih nastavnika za implementaciju obrazovanja za održivi razvoj. Mentorica i komentor: izv. prof. dr. sc. Nena Rončević i izv. prof. dr. sc. Darko Lončarić Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja: pedagogija.

DR. SC.

ANA BABIĆ

Sveučilište u Rijeci, EKONOMSKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 2. studenoga 2021. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Ekonomija i poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Učinkovitost gradova Republike Hrvatske prema normama ISO 37120, ISO 37122 i dimenzijama pametnih gradova. Mentorica i komentorica: dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović, zn. savjetnica i izv. prof. dr. sc. Jelena Jardas Antonić Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja: ekonomija

DR. SC.

IVANA JADRIĆ

Sveučilište u Rijeci, EKONOMSKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 21. srpnja 2021. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Ekonomija i poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Izvorišta i reakcije na percipiranu kvalitetu visokoga učilišta. Mentorica i komentorica: izv. prof. dr. sc. Jasmina Dlačić i prof. dr. sc. Selma Kadić-Maglajlić Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja: ekonomija.

DR. SC.

DANIJELA KAŽOVIĆ

Sveučilište u Rijeci, EKONOMSKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 2. rujna 2021. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Ekonomija i poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Značaj participativnog upravljanja za razvoj i uspješnost društvenog poduzetništva Mentor i komentor: prof. dr. sc. Boštjan Antončić i izv. prof. dr. sc. Tomislav Galović Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja: ekonomija

DR. SC.

UWE LEBEFROMM

Sveučilište u Rijeci, EKONOMSKI FAKULTET

He completed the postgraduate university study of Economics and Business Economics at the University of Rijeka, Faculty of Economics and Business, by defending his doctoral dissertation on October 18, 2021. Doctoral dissertation title: Digital Transformation and Business Predictions/Digitalna transformacija i poslovno predviđanje. Supervisor: Prof. Neda Vitezić, Ph.D. Academic degree: Doctor of Science in the area of social sciences, scientific field of economics.

DR. SC.

ŽELJKA MARČINKO TRKULJA

Sveučilište u Rijeci, EKONOMSKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 27. rujna 2021. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Ekonomija i poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Pokretači i ishodi potrošačeva angažmana sa sportskim klubovima na društvenim mrežama. Mentorica: izv. prof. dr. sc. Jasmina Dlačić Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja: ekonomija

DR. SC.

ANTONIJA PETRLIĆ

Sveučilište u Rijeci, EKONOMSKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 7. srpnja 2021. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Ekonomija i poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Karakteristike kontrolera i menadžera u funkciji efikasnoga donošenja odluka u uvjetima digitalizacije. Mentorica: prof. dr. sc. Neda Vitezić Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja: ekonomija.

DR. SC.

MARIJA ŠIŠKO KULIŠ

Sveučilište u Rijeci, EKONOMSKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 10. svibnja 2021. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Ekonomija i poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Utjecaj certifikacije na uspjeh projekta u elektroenergetskom sektoru Republike Hrvatske. Mentorica: prof. dr. sc. Dragana Grubišić Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja: ekonomija.

DR. SC.

ISMAR VELIĆ

Sveučilište u Rijeci, EKONOMSKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 1. ožujka 2022. godine završio poslijediplomski sveučilišni studij Ekonomija i poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Monetarna integracija i izravne inozemne investicije u novim zemljama članicama Europske Unije. Mentor: izv. prof. dr. sc. Igor Cvečić Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja: ekonomija.

DR. SC.

ŠIME VUČETIĆ

Sveučilište u Rijeci, EKONOMSKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 9. prosinca 2021. godine završio poslijediplomski sveučilišni studij Ekonomija i poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Strategija postizanja konkurentskih prednosti malih hotela jadranske regije Republike Hrvatske Mentor: doc. dr. sc. Luka Samaržija Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja: ekonomija.

DR. SC.

PETRA ADELAJDA ZANINOVIĆ

Sveučilište u Rijeci, EKONOMSKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 11. ožujka 2022. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Ekonomija i poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: The Effects of Transport Infrastructure and Logistics Services on International Trade and Economic Growth: The Case of Central and Eastern European Member States (CEMS)/ Učinci transportne infrastrukture i logističke usluge na međunarodnu trgovinu i ekonomski rast: slučaj zemalja članica srednje i istočne Europe (CEMS). Mentorica i komentorica: izv. prof. dr. sc. Helga Pavlić Skender i prof. dr. sc. Katja Zajc Kejžar Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja: ekonomija

DR. SC.

TIHANA CEGUR RADOVIĆ

Sveučilište u Rijeci, FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

Obranom doktorske disertacije 29. rujna 2021. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Menadžment održivog razvoja na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Naslov doktorske disertacije: Međuovisnost turističkog doživljaja i okolišno prihvatljivog ponašanja turista u kampovima. Mentorica: izv. prof. dr. sc. Dina Lončarić Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja: ekonomija.

DR. SC.

ANGELA MILENKOVSKA KLIMOSKA

Sveučilište u Rijeci, FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

Obranom doktorske disertacije 18. listopada 2021. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Naslov doktorske disertacije: Utjecaj malog poduzetništva u hotelijerstvu na sezonalnost hrvatskog turizma. Mentor: prof. dr. sc. Slobodan Ivanović Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja: ekonomija.

DR. SC.

ROBERT SVETLAČIĆ

Sveučilište u Rijeci, FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

Obranom doktorske disertacije 15. rujna 2021. godine završio poslijediplomski sveučilišni studij Menadžment održivog razvoja na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Naslov doktorske disertacije: Održivi razvoj kao poticaj obiteljskog poduzetništva u hrvatskom hotelijerstvu. Mentor: izv. prof. dr. sc. Daniel Dragičević Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja: ekonomija.

DR. SC.

MAŠA TRINAJSTIĆ

Sveučilište u Rijeci, FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU

Obranom doktorske disertacije 16. rujna 2021. godine završila poslijediplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Naslov doktorske disertacije: Model lokalnoga ekonomskog razvoja u funkciji optimalnoga korištenja resursa. Mentorica: izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić Akademski stupanj: doktorica znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja: ekonomija.

SVEUČILIŠTE U RIJECI, POMORSKI FAKULTET

MARIO BAKOTA

Sveučilište u Rijeci, POMORSKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 6. travnja 2022. godine završio poslijediplomski sveučilišni studij Pomorstvo na Pomorskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Prilog unaprjeđenju modeliranja zenitne komponente troposferskoga kašnjenja satelitskih signala za određivanje korisničkoga položaja sustava GLONASS. Mentor i komentor: prof. dr. sc. Serđo Kos i izv. prof. dr. sc. David Brčić Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja: tehnologija prometa i transport.

DR. SC

JAKŠA MIŠKOVIĆ

Sveučilište u Rijeci, POMORSKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 8. prosinca 2021. godine završio poslijediplomski sveučilišni studij Pomorstvo na Pomorskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Model odziva sustava elektroničkih pomorskih navigacijskih karata u dinamičnim uvjetima. Mentor i komentor: prof. dr. sc. Josip Kasum i prof. dr. sc. Serđo Kos Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja: tehnologija prometa i transport.

DR. SC

MATTHEW SUMNER

Sveučilište u Rijeci, POMORSKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 24. studenoga 2021. godine završio poslijediplomski sveučilišni studij Pomorstvo na Pomorskom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Dynamic collision avoidance of sea surface vehicles with a Hidden Markov Model/Dinamičko izbjegavanje sudara pomorskih objekata primjenom skrivenoga Markovljeva modela Mentor: izv. prof. dr. sc. Igor Ruda Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja: tehnologija prometa i transport.

DR. SC.

ANDREJ BORIĆ

Sveučilište u Rijeci, TEHNIČKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 10. prosinca 2021. godine završio Poslijediplomski doktorski studij iz područja Tehničkih znanosti, polja Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih tehničkih znanosti na Tehničkom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Analiza tehnoloških parametara i deformacija polimernih nanokompozitnih ploča tijekom inkrementalnog oblikovanja u jednoj točki. Mentor i komentor: izv. prof. dr. sc. Tomaž Pepelnjak i prof. dr. sc. Zoran Jurković Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja: strojarstvo

DR. SC.

LUCA BRAIDOTTI, Ph.D.

Sveučilište u Rijeci, TEHNIČKI FAKULTET

He completed the Postgraduate University Doctoral Study in the area of Engineering Sciences, in the fields of Mechanical Engineering, Naval Architecture, Fundamental Engineering Sciences and Interdisciplinary Engineering Sciences at the University of Rijeka, Faculty of Engineering, by defending his doctoral dissertation on November 25, 2021. Doctoral dissertation title: The Assessment of Ship Damage Consequences by a Fast Simulation of Compartments Flooding/ Procjena posljedica oštećenja broda brzom simulacijom naplavljivanja odjeljaka. Supervisor: Prof. Jasna Prpić-Oršić, Ph.D. Co-supervisor: Assist. Prof. Marko Valčić, Ph.D. Academic degree: Doctor of Science in the area of engineering sciences, scientific field naval architecture.

DR. SC.

PETAR GLJUŠĆIĆ

Sveučilište u Rijeci, TEHNIČKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 28. travnja 2022. godine završio Poslijediplomski doktorski studij iz područja Tehničkih znanosti, polja Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih tehničkih znanosti na Tehničkom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Design of Miniaturized Wearable Broadband Energy Harvesters/Konstrukcija nosivoga uređaja minijaturiziranih dimenzija za prikupljanje i pretvorbu niskorazinske energije iz okoliša. Mentor: prof. dr. sc. Saša Zelenika Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja: strojarstvo

DR. SC.

LUKA GRBČIĆ

Sveučilište u Rijeci, TEHNIČKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 3. rujna 2021. godine završio Poslijediplomski doktorski studij iz područja Tehničkih znanosti, polja Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih tehničkih znanosti na Tehničkom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Numerical Modeling of Fluid Mixing in Pipe Networks with Machine Learning Applications/ Numeričko modeliranje miješanja fluida u cjevovodnim mrežama uz primjenu strojnog učenja. Mentor: prof. dr. sc. Lado Kranjčević Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja: temeljne tehničke znanosti.

DR. SC.

MATEO KIRINČIĆ

Sveučilište u Rijeci, TEHNIČKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 12. studenoga 2021. godine završio Poslijediplomski doktorski studij iz područja Tehničkih znanosti, polja Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih tehničkih znanosti na Tehničkom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Eksperimentalna i numerička analiza povećanja učinkovitosti latentnog spremnika topline Mentorica: prof. dr. sc. Anica Trp Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja: strojarstvo.

DR. SC.

NIKOLA LOPAC

Sveučilište u Rijeci, TEHNIČKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 11. ožujka 2022. godine završio Poslijediplomski doktorski studij iz područja Tehničkih znanosti, polja Elektrotehnika na Tehničkom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Detection of Gravitational-Wave Signals from Time-Frequency Distributions Using Deep Learning/ Detekcija signala gravitacijskih valova iz vremensko-frekvencijskih distribucija korištenjem dubokoga učenja. Mentor: izv. prof. dr. sc. Jonatan Lerga Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja: elektrotehnika.

DR. SC.

IVAN LORENCIN

Sveučilište u Rijeci, TEHNIČKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 16. ožujka 2022. godine završio Poslijediplomski doktorski studij iz područja Tehničkih znanosti, polja Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih tehničkih znanosti na Tehničkom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: An Intelligent System for Urinary Bladder Cancer Diagnostics/ Inteligentni sustav za dijagnostiku karcinoma mokraćnoga mjehura. Mentor i komentor: prof. dr. sc. Zlatan Car i izv. prof. dr. sc. Josip Španjol Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja: temeljne tehničke znanosti.

DR. SC.

IVANA LUČIN

Sveučilište u Rijeci, TEHNIČKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 24. veljače 2022. godine završila Poslijediplomski doktorski studij iz područja Tehničkih znanosti, polja Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih tehničkih znanosti na Tehničkom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: The application of artificial intelligence in water transportation systems/ Primjena umjetne inteligencije u sustavima transporta vode. Mentor i komentor: prof. dr. sc. Zoran Čarija i prof. dr. sc. Siniša Družeta Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja: temeljne tehničke znanosti.

DR. SC.

VEDRAN MEDICA-VIOLA

Sveučilište u Rijeci, TEHNIČKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 11. travnja 2022. godine završio Poslijediplomski doktorski studij iz područja Tehničkih znanosti, polja Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih tehničkih znanosti na Tehničkom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Numeričko modeliranje rashladnoga sustava s radnom tvari CO2. Mentor: prof. dr. sc. Branimir Pavković Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja: strojarstvo.

DR. SC.

DENIS RABAR

Sveučilište u Rijeci, TEHNIČKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 3. rujna 2021. godine završio Poslijediplomski doktorski studij iz područja Tehničkih znanosti, polja Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih tehničkih znanosti na Tehničkom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Višekriterijski model za mjerenje usporedne efikasnosti dokovanja broda u gradnji. Mentor i komentor: prof. dr. sc. Duško Pavletić i doc. dr. sc. Sandro Doboviček Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja: strojarstvo, brodogradnja.

DR. SC.

RAMAKIĆ ADNAN

Sveučilište u Rijeci, TEHNIČKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 12. studenoga 2021. godine završio Poslijediplomski doktorski studij iz područja Tehničkih znanosti, polja Elektrotehnika na Tehničkom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Identifikacija osoba RGB-dubinskim kamerama. Mentor: izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja: elektrotehnika.

DR. SC.

DIEGO SUŠANJ

Sveučilište u Rijeci, TEHNIČKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 24. kolovoza 2021. godine završio Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja Računarstvo na Tehničkom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Model razmještaja osjetila za pokrivanje zatvorenoga prostora. Mentor: prof. dr. sc. Kristijan Lenac Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja: računarstvo.

DR. SC.

MARKO ŠRAJBEK

Sveučilište u Rijeci, TEHNIČKI FAKULTET

Obranom doktorske disertacije 12. srpnja 2021. godine završio Poslijediplomski doktorski studij iz područja Tehničkih znanosti, polja Strojarstva, Brodogradnje, Temeljnih tehničkih znanosti i Interdisciplinarnih tehničkih znanosti na Tehničkom fakultetu u Rijeci. Naslov doktorske disertacije: Modeliranje širenja onečišćenja nitratima u podzemnoj vodi i analiza utjecaja na vodocrpilište. Mentor i komentor: prof. dr. sc. Lado Kranjčević i izv. prof. dr. sc. Ivan Kovač Akademski stupanj: doktor znanosti iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja: interdisciplinarne tehničke znanosti.

Skip to content
Virtualna sova UNIRI