Promocija Odjela za biotehnologiju

U petak, 21. veljače 2020. na Odjelu za biotehnologiju Svučilišta u Rijeci održana je svečana promocija novih prvostupnika i magistara. Svečanost je predvodila pomoćnica rektorice Sveučilišta u Rijeci za studijske programe i institucijsku politiku prof. dr. sc. Sanja Barić. Laureate su u ime pročelnice Odjela prof. dr. sc. Mirande Mladinić Pejatović, promovirali njeni zamjenici: izv. prof. dr. sc. Igor Jurak i doc. dr. sc. Željka Maglica.

Laureati:

sveučilišni prvostupnik / sveučilišna prvostupnica biotehnologije i istraživanja lijekova

Vanja Baričević
Mihaela Bergman
Simone Ruhije Bertoša
Nada Birkić
Petra Budak
Katarina Budić
Katarina Bulić
Martina Buretić
Noa Čemeljić
Iva Ćavar
Giovanna Dashi
Mihael Debelec
Diana Dragičević
Nataly Đomlija
Barbara Fabulić
Antonela Hršak
Matea Ivaničić
Hela Jaklin
Maja Juković
Ivana Jurički
Isidora Kajzogaj
Lara Kalogjera
Rajna Koren
Magdalena Kratofil
Dora Krsnik
Iva Lovrović
Carla Marion
Manuel Martinović
Sara Mihić
Ana Mioč
Marina Miseta
Sara Mogorović
Viktor Morović
Lucija Mustač
Mia Osredečki
Iva Pavičić
Ivna Perić
Ivona Pleše
Sanja Poljak
Marta Pongrac
Erika Radović
Barbara Rojnić
Klara Sabati
Sara Srzić
Lidija Stošić
Perina Šiljeg
Ivona Vidović
David Visentin
Lucija Vrban
Lana Anet Zuber

magistar / magistra biotehnologije u medicini
Iris Car
Tedi Fućak
Veronika Horvat
Vedrana Kauzlarić
Mischelle Keršanc
Ivana Kučar
Andrea Kurelac
Andrea Mihalić
Sanja Mikašinović
Fran Mrša
Lea Nikolić
Javor Novosel
Maja Odorčić
Elizabeta Rus
Valentina Štimac
Vedrana Tolić
Eni Tomović
Andrea Ujević
Filip Uljanić
Ivona Viduka
Ana Vignjević

magistar / magistra istraživanja i razvoja lijekova
Desiree-Željka Brkić
Patrizia Janković
Ana Kezić
Petra Linić
Terezija Lučić
Daniel Ljutić
Marina Matulja
Pegi Pavletić
Karla Pavlović
Barbara Radovani
Katarina Zirdum

magistar / magistra medicinske kemije
Marta Božić
Sara Bracanović
Andrea Bukša
Daria Čubranić
Ines Gvoić
Antonia Petrinić
Nino Požar
Ani Vivoda
Klara Vukić
Beti Zaharija
Anamari Zorica