KATEGORIJE

Promovirani moderni medicinski edukatori

08.07.2024. / vijesti / znanstvenici

U Auli Magni na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci održana je 2. svečana promocija modernih medicinskih edukatora, odnosno polaznika tečajeva koje organizira Centra za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija i komunikacijskih vještina medicinskog Fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Pozdravne govore uputili su:

  • prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci
  • prof. dr. sc. Goran Hauser, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
  • prof. dr. sc. Ivana Marić, prodekanica za nastavu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
  • prof. dr. sc. Jasneka Mršić Pelčić, osnivačica Centra za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija i komunikacijskih vještina Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
  • izv. prof. dr. sc. Nina Pereza, voditeljica Centra za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija i komunikacijskih vještina Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Na drugoj po redu svečanoj promociji modernih medicinskih edukatora promovirano je 51 nastavnica i nastavnik Medicinskog fakulteta u Rijeci i drugih srodnih fakulteta u području zdravstvene profesije, koji su u 2023./2024. akademskoj godini završili 5 različitih programa cjeloživotnog obrazovanja i tečajeva za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija u području medicinske edukacije u organizaciji Centra (drugi i treći ciklus četveromjesečnog programa cjeloživotnog obrazovanja ”Moderna i praktična medicinska edukacija”, drugi i treći jednomjesečni tečaj ”Engleski kao jezik visokoškolske nastave u medicini” i prvi tečaj ”Osposobljavanje nastavnika za provođenje suradničke procjene u medicinskoj edukaciji”). Prikazane su i sve aktivnosti koje su provedene u ovoj akademskoj godini, uključujući stručne i znanstvene skupove te izdavačku djelatnost, a poseban dio svečanosti bio je posvećen upućivanju zahvala studenticama i studentima koji svojim volonterskim radom nesebično doprinose razvoju i djelovanju Centra. Dosad je u sklopu Centra različite oblike edukacija završilo oko 150 nastavnika u razdoblju od 2017. do 2020.

Centar za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija i komunikacijskih vještina osnovan je 2017. godine kao zasebna ustrojstvena jedinica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, kao odgovor na rastuće trendove i potrebe za pružanjem organizirane i sustavne stručne podrške najviše kvalitete za profesionalni razvoj nastavnika u području medicinske edukacije (medicinski edukatori) u vlastitoj instituciji. Cilj je Centra osigurati kontinuirane i raznovrsne mogućnosti cjeloživotnog obrazovanja za stjecanje i usavršavanje nastavničkih kompetencija, savladavanje metodologije medicinske edukacije te implementaciju tradicionalnih i modernih nastavnih metoda i tehnologija u vlastiti nastavni rad prema pravilima dobre prakse. Posljedično, aktivnosti Centra neizbježno su povezane i značajno pridonose razvoju Fakulteta, inoviranju i unaprjeđivanju nastavnog procesa te su usklađene s aktivnostima resora nastave i kontrole kvalitete. Riječki Centar trenutno je jedini u Republici Hrvatskoj i susjednim prostorima koji je kontinuirano i aktivno posvećen profesionalnom edukacijskom razvoju nastavnika, a kvaliteta i inovativnost uspostavljenih aktivnosti doveli su do prepoznatljivosti Medicinskog fakulteta i Sveučilišta u Rijeci kao predvodnika u medicinskoj izobrazbi i nastavnoj izvrsnosti na lokalnoj i državnoj razini.

U sklopu Centra provodi se 5 osnovnih djelatnosti, uključujući edukacijske aktivnosti, organizaciju stručnih i znanstvenih skupova, znanstvenoistraživački rad, izdavačku djelatnost i ostale aktivnosti, poput provođenja postupka suradničke procjene (institucijskog ispitivanja kvalitete nastavnog rada), kao i pružanja individualnih potpora medicinskim edukatorima. Cjelokupna ponuda djelatnosti Centra u potpunosti je transformirana 2021. godine prema najmodernijim standardima učenja i poučavanja, sukladno novonastalim stvarnim potrebama nastavnika i studenata nakon COVID pandemije. Samo neke od prepoznatljivih edukacijskih aktivnosti Centra uključuju program cjeloživotnog obrazovanja ”Moderna i praktična medicinska edukacija”, kao i najnoviji tečaj ”3 I Škola iz medicinske edukacije: Inovacije, interakcija, implementacija”, koji se održava u Palači Moise u gradu Cresu. Također, neki od prepoznatljivih stručnih i znanstvenih skupova u organizaciji Centra su ”MedRi 2023 – First International Conference on Teaching and Learning in Medical Education with First International Student Symposium on Future Doctors Educating the World i ”Simpozij o medicinskoj edukaciji”, a Centar je aktivan i u izdavačkoj djelatnosti pa se, tako, ističu dva tematska broja posvećena medicinskoj edukaciji u znanstvenim časopisima Liječnički vjesnik i Medicina Fluminensis. Kvaliteta i inovativnost navedenih aktivnosti Centra prepoznata je i na razini Republike Hrvatske te je ove godine voditeljici Centra, izv. prof. dr. sc. Nini Perezi dodijeljena Državna nagrada ”Ivan Filipović” za 2023. godinu u području visokog obrazovanja za promicanje pedagogijske teorije i pedagoške prakse.

PROGRAM I POPIS PROMOVIRANIH

Skip to content