KATEGORIJE

Promovirani novi matematičari

13.06.2022. / vijesti / studenti

Na sveučilišnom je Kampusu na Fakultetu za matematiku (ranije Odjelu za matematiku) Sveučilišta u Rijeci u petak, 10. lipnja 2022. održana svečana promocija prvostupnika i magistara matematike. Svečanost je predvodila prorektorica za studije, studente i osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Marta Žuvić, a laureate u stečena zvanja promovirao dekan Fakulteta prof. dr. sc. Dean Crnković.

Promovirano je:
20 studenata koji su stekli akademski naziv sveučilišna prvostupnica / sveučilišni prvostupnik matematike,
10 studenata koji su stekli akademski naziv magistra/magistar edukacije matematike,
7 studenata koji su stekli akademski naziv magistra/magistar edukacije matematike i informatike,
te 5 studentica koje su stekle akademski naziv magistra matematike.

sveučilišna prvostupnica / sveučilišni prvostupnik matematike:
Sebastian Banko
Martina Benić
Ivana Brckan
Klaudija Brezak, S POHVALOM
Dora Brlek
Margareta Crnčić
Luka Jelić
Ivan Jovanović
Nikola Lovrić
Ivana Mikić, S POHVALOM
Maja Milanović
Tea Paulić
Ena Pintarić
Karmen Rabar, S VELIKOM POHVALOM
Elena Sabolek
Patricija Sakač
Antonio Špac, S NAJVEĆOM POHVALOM
Anja Vignjević, S POHVALOM
Lea Vučković
Leo Vugrinec

magistra/magistar edukacije matematike:
Matea Andrijić
Mateja Barusić
Maja Bibić
Kristina Đuretić
Sanja Horvat
Diana Katančič, S POHVALOM
Ivana Kovač, S POHVALOM
Matea Odrčić
Tony Rohlik
Marija Šulog

magistra/magistar edukacije matematike i informatike:
Ana Bajac
Dora Barišić
Matea Horvat, S POHVALOM
Dina Mlacović
Matea Piršljin
Irena Šimac
Ema Tretinjak, S NAJVEĆOM POHVALOM

magistra matematike:
Sara Bekavac
Ana Marija Filipas, S POHVALOM
Dora Stanišić, S POHVALOM
Petra Talan, S POHVALOM
Martina Turković, S POHVALOM

Skip to content
Virtualna sova UNIRI