Prva ONLINE generacija YUFE studenata

Početkom prvog semestra akademske godine 2020./2021. na online kolegije Sveučilišta u Rijeci upisano je i 27 studenata s drugih YUFE sveučilišta. Ponosni smo što ovih 27 studenata dolazi sa svih preostalih YUFE sveučilišta, čime smo potvrdili najširi mogući interes za kolegije Sveučilišta u Rijeci. Tijekom semestra ovi će studenti sudjelovati u pet kolegija na četirima sastavnicama Sveučilišta, dok će u idućem semestru YUFE studentima biti ponuđeno devet ovakvih kolegija.

Istovremeno, studenti Sveučilišta u Rijeci također će imati priliku sudjelovati u online kolegijima drugih YUFE sveučilišta. Interes za upis ovih kolegija bio je visok, pa se tako ukupno 58 studenata Sveučilišta u Rijeci prijavilo za sudjelovanje u YUFE programu. Međutim, zbog ograničenog broja mjesta po sveučilištu odabrano je 10 studenata koji su upisali kolegije na različitim sveučilištima YUFE saveza.

YUFE uskoro pokreće i nove aktivnosti u sklopu kojih će studenti moći upisati još više online kolegija, ali i različite izvannastavne aktivnosti!

Skip to content