KATEGORIJE

Prva svečana sjednica Fakulteta za fiziku

15.06.2022. / vijesti / o sveučilištu

Na Kampusu Sveučilišta u Rijeci u srijedu, 15. lipnja 2022. održana je prva svečana sjednica Fakulteta za fiziku. Dekan izv. prof. dr. sc. Marin Karuza pozdravio je uvažene goste: prorektoricu za digitalizaciju i razvoj Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Senku Maćešić, dekana Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Aleksandra Mijatovića, dekana Fakulteta za matematiku prof. dr. sc. Deana Crnkovića, dekanicu Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija izv. prof. dr. sc. Marinu Ivašić Kos, dekana Građevinskog fakulteta izv. prof. dr. sc. Mladena Bulića, pročelnicu Odjela za biotehnologiju prof. dr.. sc. Mirandu Mladinić Pejatović, voditelja studija Politehnika doc. dr. sc. Damira Purkovića, kao i umirovljene djelatnike Odjela za fiziku: prof. dr. sc. Dubravku Kotnik Karuzu i prof. dr. sc. Iva Orlića.

Obraćam se u ime rektorice Sveučilišta prof. dr. sc. Snježane Prijić Samaržije, koja nažalost danas nije mogla biti s nama, budući da je na službenom putu u inozemstvu. Uprava Sveučilišta ponosna je na Fakultet za fiziku, jer se fizika na visokoškolskom nivou u Rijeci poučava već 60 godina, jer je Odjel za fiziku nedavno postao Fakultet za fiziku i posebno zato što ste sveučilišni integrirani fakultet, kakvi bi u idealnome slučaju trebali biti svi fakulteti na Sveučilištu. Fakultet za fiziku ima izvrstan omjer student/nastavnik i visoku znanstvenu produkciju, na čemu upravi i djelatnicima čestitam. Fizika je i moja struka i smatram da je ona mnogo više poziv, nego zanimanje te da je način razmišljanja i pogled na svijet fizičara fundamentalno važan, kazala je prorektorica Maćešić te uručila dekanu Karuzi povelju povodom 60. godina visokog obrazovanja u polju fizike u Rijeci.

Potom je prof. emerit. dr. sc. Zdravko Lenac iznio povijesni pregled Fakulteta za fiziku, od njegovih osnutaka do danas: U Omladinskoj ulici u Rijeci 1961. godine počela je povijest našeg Fakulteta. Prvo je osnovan dvogodišnji visokoškolski studij Matematika i primijenjena fizika, za zvanje nastavnika. Kasnije se osniva Fakultet industrijske pedagogije koji kasnije mijenja ime prvo u Pedagoški pa u Filozofski fakultet u sklopu kojega je Odjel za fiziku djelovao do 2007. godine, kada postaje zaseban sveučilišnih odjel te 2012. seli u nove prostore na Kampus. Također, 1973. matična je institucija fizičara bila i jedan od osnivača samog Sveučilišta u Rijeci. Godine 2017. osniva se i doktorski studij fizike, a 2022. Odjel postaje Fakultet, pojasnio je prof. emerit. Lenac te dodao: Odlazim u mirovinu i vidim da je za to i vrijeme kada u publici sjede redoviti profesori, a i prorektorica, kojima sam ja predavao. Nadam se da ću i u mirovini, kao emeritus, sudjelovati u radu Fakulteta, zaključio je.

Potom je dekan Karuza predstavio djelatnike fakultet i prikazao kratak promotivni videomaterijal u kojem studenti govore o svojem iskustvu studiranja na Fakultetu za fiziku.

Prodekanica Fakulteta izv. prof. dr. sc. Nataša Erceg naglasila je kako Fakultet ima ukupno 150 studenata na svim razinama studiranja, a kako su relativno mali broj studenata pretvorili u prednost – individualan pristup studentima te odličan omjer nastavnik/student. Kratki izvještaj o radu Studentskog zbora Fakulteta podnijela je Viktorija Vujić, predsjednica, a doc. dr. sc. Ivana Poljančić Beljan, voditeljica Odbora za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete podnije je izvješće o zadovoljstvu studenata fizike studijem te istaknula kako je ono više od prosjeka Sveučilišta.

Nagrada za najbolji završni rad dodijeljena je studentu Mariu Matovini, a za najbolji diplomski rad studentici Doris Todorović. Nagrada za nejbolji znanstveni članak u 2021. godini dodijeljena je izv. prof. dr. sc. Alešu Omerzuu, a za znanstveni članak u kategoriji mladih znanstvenika Borisu Mifki i Mateu Paulišiću.

Skip to content