KATEGORIJE

Otvoren prvi poziv programa Interreg Italija-Hrvatska

29.11.2022. / vijesti / eu projekti

U sklopu programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2021.-2027. objavljen je prvi Poziv na dostavu projektnih prijedloga.

Poziv je namijenjen financiranju dvije vrste projekata: Standard i Small-scale, s time da su sveučilišta prihvatljivi prijavitelj / partner samo u Standard projektima.

STANDARD PROJEKTI

Standard projekti trebaju adresirati konkretne tematske izazove i potrebe u prekograničnom području. Mogu obuhvaćati primjenu novih rješenja, testiranje novih usluga, razvoj strategija, akcijskih planova i pilot akcija, zajedničkih programa usavršavanja i sl. Trebaju biti inovativni te se snažno potiče da se oslanjaju na rezultate projekata financiranih u razdoblju 2014.-2020. godine.

Projektni prijedlozi moraju adresirati jedan od niža četiri prioriteta Programa odnosno njihovih pripadajućih ciljeva:

PrioritetSpecifični ciljevi
1. Sustainable growth in the blue economy1.1. Developing and enhancing research and innovation capacities and the uptake of advanced technologies
1.2. Developing skills for smart specialisation, industrial transition and entrepreneurship
2. Green and resilient shared environment2.1. Promoting climate change adaptation and disaster risk prevention, resilience taking into account eco-system based approaches
2.2. Enhancing protection and preservation of nature, biodiversity and green infrastructure, including in urban areas, and reducing all forms of pollution
3. Sustainable maritime and multimodal transport3.1. Developing and enhancing sustainable, climate resilient, intelligent and intermodal national, regional and local mobility, including improved access to TEN-T and cross-border mobility
4. Culture and tourism for sustainable development4.1. Enhancing the role of culture and sustainable tourism in economic development, social inclusion and social innovation

Projektno partnerstvo mora obuhvaćati najmanje tri partnera (od čega barem jedan mora biti hrvatski te barem jedan talijanski partner), a najviše osam partnera (uključujući vodećeg partnera).

Svaka organizacija može sudjelovati kao vodeći partner u najviše dva projektna prijedloga. Važno je napomenuti da se ovo ograničenje u kontekstu sveučilišta promatra u kontekstu sastavnica te svaka sastavnica može sudjelovati u najviše dva projektna prijedloga kao vodeći partner.

Iznos bespovratnih sredstava koji se može zatražiti u sklopu ovog Poziva je 500.000 – 1.500.000,00 eura za projekte u sklopu prioriteta 1 te 500.000 – 2.200.000,00 eura za projekte u sklopu prioriteta 2, 3 i 4. Program sufinancira 80% ukupnog proračuna projekta, a preostalih 20% prijavitelji moraju osigurati samostalno ili iz drugih izvora. Program ne predviđa isplatu predujma projektima.

Trajanje Standard projekata mora biti između 24 i 30 mjeseci, a procijenjeno je da će projekti započeti s provedbom u siječnju 2024. godine.

Rok za prijavu Standard projekata je 20. ožujka 2023. do 14:00 (CET).

Projektni prijedlozi moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku i to isključivo putem sustava Joint electronic monitoring system (Jems).

Detaljnije informacije o Pozivu i cjelokupna natječajna dokumentacija dostupni su na službenim mrežnim stranicama Programa.

Ukoliko trebate dodatna pojašnjenja, na raspolaganju su kolege iz Zajedničkog tajništva u Zadru na js.it-hr.antenna@mrrfeu.hr.

INFORMATIVNI DANI

S ciljem upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pravovremene pripreme za prijavu na 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga, organizira se niz informativnih dana (na engleskom jeziku) koji će se održati:
14. prosinca 2022. u Karlovcu,
15. prosinca 2022. u Šibeniku.

Sve informacije, dnevni red te prijava na informativne dane možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Najavljeni su i dodatni informativni dani u Dubrovniku (10. siječnja 2023.) te u Puli (18. siječnja 2023.), o kojima će više informacija biti dostupno naknadno.

Skip to content