KATEGORIJE

Radionica o unutarnjoj prosudbi osiguravanja kvalitete

12.01.2023. / vijesti / kvaliteta

Prošle akademske godine započeo je 3. ciklus provedbe plana unutarnje prosudbe sustava osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Rijeci. U sklopu tog projekta jučer je na Građevinskom fakultetu održana radionica za sastavnice na kojima će se ove akademske godine provesti postupak unutarnje prosudbe. Na radionici su sudjelovali predstavnici Građevinskog fakulteta, Pravnog, Tehničkog, Fakulteta za matematiku, Fakulteta zdravstvenih studija te Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Skip to content