KATEGORIJE

Radionica predvještina čitanja i pisanja

07.09.2021. / vijesti / logopedija

Logopedski centar Sveučilišta u Rijeci organizira petodnevnu radionicu poticanja predvještina čitanja i pisanja pod nazivom ”S Logopedskim centrom u školu”.

Polazak u školu velika je promjena za svako dijete, a čitanje i pisanje osnovna postignuća prvih godina školovanja. Kako bi dijete uspješno ovladalo ovim vještinama i savladalo izazovima prvoga razreda, potrebna je određena spremnost. Predvještine čitanja i pisanja pokazatelj su budućeg uspjeha u cjelokupnom školovanju.  

Radionice poticanja predvještina čitanja i pisanja u Logopedskom centru Sveučilišta u Rijeci obuhvaćaju specifične aktivnosti koje su usmjerene na razvoj nužnih preduvjeta za razvoj čitanja i pisanja, kao što su: 

  • Fonološka svjesnost (rima, slogovna svjesnost, fonemska svjesnost) 
  • Slušna diskriminacija 
  • Orijentacija u prostoru i vremenu i na tijelu 
  • Grafomotorika 
  • Pripovijedanje 
  • Rječnik  
  • Jezične sposobnosti 
  • Vizualna percepcija 
  • Učenje/imenovanje slova 
  • Čitanje slikovnica – svijest o tisku 

Aktivnosti će se odvijati u malim skupinama, kroz igru, kreativan rad i uz pomoć unaprijed pripremljenog didaktičkog materijala. S obzirom na to da program počinje procjenom sposobnosti svakog polaznika, aktivnosti koje će se provoditi bit će visoko individualizirane i prilagođene djetetovim mogućnostima.  

Radionice će se održavati u Logopedskom centru na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, Ulica Radmile Matejčić 2 (zgrada Sveučilišnih odjela, prizemlje, soba 037). 

Program traje 5 dana, a održat će se za dvije skupine djece u terminu od 4. do 9. listopada 2021. 

PRIJAVA

Prijave se vrše putem online obrasca do 1. listopada 2021.  

Za dodatne informacije: logopedija@uniri.hr  

Radionice su subvencionirane sredstvima Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke.

Roditelji participiraju u iznosu od 700,00 kn po djetetu.  

Uplate se vrše na račun HR5324020061100977786  do 1. listopada 2021. 

Potvrdu o izvršenoj uplati dostavite na e-mail: logopedija@uniri.hr

LETAK

Skip to content