Radionica za hrvatske Erasmus koordinatore na Sveučilištu u Rijeci

Agencija za mobilnost i programe EU je 28. i 29. svibnja 2019. u suradnji s Uredom za međunarodnu mobilnost Sveučilišta u Rijeci organizirala na Kampusu Sveučilišta, u zgradi Građevinskog fakulteta, uvodni (kick-off) sastanak hrvatskih Erasmus koordinatora. Sastanku su prisustvovali Erasmus koordinatori i voditelji Ureda za međunarodnu suradnju s hrvatskih sveučilišta, veleučilišta i visokih škola.

Tema sastanka bila je provedba Erasmus+ mobilnosti prema programskim zemljama (KA103) te partnerskim zemljama (KA107) za projekte iz 2019. godine, s naglaskom na jačanje kapaciteta provedbe i apsorpcije projekata.

Na sastanku su sudjelovali i predstavnici European Association for International Education (EAIE) te je gđa. Anna-Malin Sandström predstavila rezultate studije EAIE Barometar: Internationalisation in Europe study. Drugog dana radionice prof. dr. sc. Zoran Sušanj predstavio je Smjernice za upravljanje ljudskim potencijalima (ULJP) na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj – projekt „Modernisation of Higher Education Institutions through enhancement of Human Resources Management function“.

Gđa. Marina Cvitanušić Brečić, predstavnica Agencije za znanost i visoko obrazovanje prezentirala je naloge i preporuke AZVO-a iz prvog ciklusa reakreditacije u području mobilnosti i međunarodne suradnje.

Program