KATEGORIJE

Raspisani natječaji za Rektorove nagrade

18.03.2021. / vijesti / studenti

Sveučilište u Rijeci raspisalo je 5 natječaja za dodjelu rektorovih nagrada u 2020./2021. akdemskoj godini Rektorova nagrada za volontera godine, Rektorova nagrada za studentski aktivizam, Rektorova nagrada za studentski projekt, Rektorova nagrada za studentski stručni/znanstveni/umjetnički rad i Rektorova nagrada za sport.

Prijave na natječaj podnose se isključivo elektroničkim putem zaključno do 12. travnja 2021., u 12:00 sati.

Upute za prijavu

  • ​​​​Pristupite online prijavi upisivanjem vlastitog elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr (adresa e-pošte povezana s uniri korisničkim imenom – npr. ime.prezime@uniri.hr).
  • Ispunite sva ponuđena polja online obrasca i priložite sve tražene dokumente.
  • VAŽNO! – dokumente koje prilažete OBAVEZNO imenujte na način da na početku naziva upišete svoje prezime i ime, npr. “Ivić, Ivo_obrazac prijave”, “Ivić, Ivo_potvrda o članstvu”.
  • Jedino ispravno imenovani dokumenti i spremljeni u PDF-formatu bit će  sigurno pohranjeni
  • Podaci u prijavi bit će sačuvani tek kada ispunite sva obavezna polja (označena zvjezdicom).​

NAPOMENA: Jednom podnesena prijava ne može se naknadno uređivati. Stoga je važno pripremiti  i priložiti kompletnu prijavnu dokumentaciju. Prijavna dokumentacija navedena je u tekstu natječaja.

Za nejasnoće i dodatne informacije u vezi natječaja molimo da se obratite e-poštom na adresu: studiji@uniri.hr.​

Rektorova nagrada za volontera godine – NATJEČAJ

Obrazac predlagatelja

PRIJAVA

Rektorova nagrada za studentski aktivizam – NATJEČAJ

Obrazac predlagatelja

PRIJAVA

Rektorova nagrada za studentski projekt – NATJEČAJ

Obrazac predlagatelja

PRIJAVA

Rektorova nagrada za studentski stručni/znanstveni/umjetnički rad – NATJEČAJ

PRIJAVA

Rektorova nagrada za sport – NATJEČAJ

Obrazac predlagatelja

PRIJAVA

Skip to content
Virtualna sova UNIRI