KATEGORIJE

Razvijen DIOSI okvir za praćenje učinaka mladih istraživača

21.03.2022. / vijesti / diosi

Kako bi se mladi istraživači što bolje prilagodili izuzetno dinamičnom tržištu rada, uz razvoj različitih vještina specifičnih za područje njihovog istraživanja, sve je naglašenija važnost stjecanja prenosivih i općeobrazovnih kompetencija. U skladu s time, glavni cilj YUFE H2020 projekta DIOSI (https://diosi.eu/) – Razvijanje i provedba praktične obuke o otvorenoj znanosti i otvorenim inovacijama za doktorande i mlade istraživače, jest da institucijski partneri na projektu razviju zajednički model doktorskog učenja koji integrira prenosive vještine kao jednakovrijedne vještinama specifičnima za istraživanje.

Sveučilište u Rijeci je u sklopu DIOSI projekta voditelj radnog paketa WP5 koji se odnosi na stvaranje okvira za mjerenje učinaka spomenutog novog modela doktorskog studija na doktorande, institucije nositelje doktorskih studija te širu zajednicu. U sklopu toga paketa razvijen je okvir DIOSI Impact and Graduate Tracking Framework kroz koji se vrši oblikovanje zajedničkih strateških ciljeva obuke o otvorenoj znanosti te otvorenim inovacijama i poduzetništvu, kao i relevantnih ključnih kriterija uspješnosti i perspektiva izvedbe. Također, u paketu je naglasak stavljen na postojeće okvire osiguranja kvalitete i stratešku usklađenost predloženih kriterija.

Impact and Graduate Tracking Framework (preuzmi)

Skip to content