KATEGORIJE

Rektor Jankulovski u posjetu Rijeci

10.05.2023. / vijesti / međ. suradnja

Prof. dr. sc. Nikola Jankulovski, rektor Sveučilišta Sv. Ćirila i Metoda u Skoplju, posjetio je Kampus Sveučilišta u Rijeci u srijedu, 10. svibnja 2023., gdje ga je ugostila rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija. Budući da se upravo danas u Gradskoj vijećnici obilježava 15 godina Lektorata za makedonski jezik u Rijeci, sastanku su prisustvovali Goran Kalogjera, professor emeritus Sveučilišta u Rijeci i utemeljitelj Lektorata, i mr. sc. Biljana Stojanovska, aktualna lektorica makedonskoga jezika pri Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta.

Rektorica Prijić-Samaržija iskazala je svoje zadovoljstvo dosadašnjom ugodnom suradnjom, koja je okrunjena otvaranjem centra za napredne studije u Skoplju koji će postati dijelom Regionalne mreže centara za napredne studije (uz centre u Beogradu, Ljubljani, Sarajevu i Podgorici). Rektorica Prijić-Samaržija i rektor Jankulovski razgovarali su i o izazovima s kojima se danas suočavaju sveučilišta, a osvrnuli su se na trend pada broja studenata.

Na sastanku je bilo riječi o položaju i utjecaju sveučilišta u Hrvatskoj i Makedoniji i načinima financiranja, a dotaknuli su se i teme europskih mreža sveučilišta. Kako je ove godine objavljen novi poziv Europske komisije za inicijativu Europska sveučilišta u okviru programa Erasmus+, na koji se mogu javiti sve visokoobrazovne ustanove iz svih zemalja zapadnog Balkana kao punopravni partneri u savezima, rektorica Prijić-Samaržija istaknula je da je to savršena prilika za uključivanje makedonskih sveučilišta u tu inicijativu.

Budući da se u listopadu ove godine održava sljedeća sjednica Rektorskog foruma jugoistočne Europe i zapadnog Balkana, to će biti izvrsna prilika za okupljanje svih čelnika sveučilišta iz regije, ali i prilika za okupljanje predstojnika svih centara za napredne studije u ovom dijelu Europe.

Rektor Jankulovski bit će prisutan i na večerašnjem predstavljanju svečane monografije „S pogledom prema Europi“ povodom 15 godina Lektorata za makedonski jezik na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta, a Rijeku će ponovno posjetiti već sljedećeg tjedna kada će sudjelovati u svečanoj proslavi 50. godišnjice Sveučilišta u Rijeci.

Skip to content