KATEGORIJE

Rektorica Prijić Samaržija izabrana u drugi rektorski mandat

26.02.2021. / vijesti / o sveučilištu

Na svečanoj izbornoj sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci, održanoj danas, 26. veljače 2021. na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci, jednoglasnom odlukom svih članica i članova Senata, u svoj je drugi rektorski mandat izabrana prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija.

Izborna je sjednica održana u Auli Magni Rektorata, uz minimalan broj članova te sukladno trenutnim epidemiološkim mjerama. Imenovano je Povjerenstvo za provođenje postupka izbora rektora Sveučilišta u Rijeci za mandatno razdoblje 2021.–2025., na čelu s prof. dr. sc. Vesnom Crnić Grotić, koje je nadziralo i vodilo brigu o zakonitosti i pravilnosti tajnog glasovanja u postupku izbora rektora te utvrdilo rezultate glasovanja.

Rektora tajnim glasovanjem bira Senat koji broji 24 člana (rektorica Sveučilišta u Rijeci, 12 dekana fakulteta/akademije, 4 pročelnika sveučilišnih odjela, 2 predstavnika ostalih sastavnica i 5 predstavnika studenata).

Podsjetimo, Senat Sveučilišta u Rijeci na svojoj je 48. sjednici, održanoj 22. prosinca 2020. otvorio postupak izbora rektora Odlukom o pokretanju postupka za izbor rektora Sveučilišta u Rijeci za mandatno razdoblje 2021.-2025. i imenovanju Povjerenstva za prikupljanje prijava za izbor rektora. U povjerenstvo su imenovani: prof. dr. sc. Vesna Crnić Grotić, Pravni fakultet; izv. prof. dr. sc. Ines Srdoč Konestra, Filozofski fakultet; izv. prof. dr. sc. Goran Hauser, Medicinski fakultet; Lea Lazzarich, Sveučilišna knjižnica Rijeka te Leopold Mandić, Studentski zbor Sveučilišta. Prijave su prikupljane u razdoblju od 4. siječnja do 25. siječnja. Povjerenstvo za prikupljanje prijava za izbor rektora imalo je sjednicu 26. siječnja i utvrdilo da je u roku za dostavu prijava pristigla prijava kandidatkinje prof. dr. sc. Snježane Prijić Samaržije i o tome je izvijestilo Senat na 49. sjednici, održanoj 28. siječnja.

Kandidatkinja je svoj program predstavila članovima Senata na 50. sjednici, održanoj 15. veljače, a Studentskom zboru Sveučilišta 16. veljače.

PROGRAM RADA REKTORICE

ŽIVOTOPIS REKTORICE

Skip to content