KATEGORIJE

Rektorica Sveučilišta u Rijeci održala uvodno plenarno predavanje u sklopu konferencije Internacionalnog sociološkog društva, Bled, 17. – 18. 2019.

21.10.2019. / vijesti / o sveučilištu

Internacionalno Sociološko društvo –  ISA organiziralo je međunarodnu regionalnu konferenciju 2019. na Bledu 17. i 18. listopada 2019 (INTERNATIONAL SOCIOLOGICAL ASSOCATION’S REGIONAL CONFERENCE 2019 DEVELOPING SCIENTIFIC COLLABORATION: ROLE OF REGIONAL SOCIOLOGICAL ASSOCATIONS ) na kojoj je rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija održala pozvano plenarno predavanje na temu “Jačanje regionalne znanstvene suradnje”. U svojem izlaganju rektorica se osvrnula na trenutnu društvenu i istraživačku klimu, ali i trenutno stanje regionalne suradnje. Naglasak predavanja bio je na tome koliko je važno osigurati dobru istraživačku klimu koja uključuje različite elemente, od demokrstkoh vrijednosti, slobode izražavanja i istraživanja pa do razvojanja komptencija i motivacije za internacionalnu surdanju. Predavanje rektorice, posesno je adresiralo ulogu sveučilišta koja imaju središnju institucionalnu ulogu u razvoju i primjeni novih europskih politika u području ‘Istraživanja i Razvoja’ (Research and Development). Rektorica je analizirala tekuće europske trendove u području istraživanja, te najnovije izazove detektirane od strane European University Association, s naglaskom na pitanja novih mulitidisciplinarnih inovacijskih ekosustava, društvene odgovornosti i transfera znanja. Demokratsko okruženje, sloboda istraživanja te društveno odgovorna interakcija sveučilišta sa zajednicom osnažuje treću misiju sveučilišta s ciljem unaprijeđenja kvalitete života i rada građana, zaključila je rektorica.

Skip to content